Representantskap

Medlem

May-Britt Lagesen (leder)
Trøndelag fylkeskommune

Marit N. Krogsæter
Møre og Romsdal fylkeskommune

Personlig varamedlem

Elisabeth Paulsen
Trøndelag fylkeskommune

John John Bruseth
Møre og Romsdal fylkeskommune


Referater fra representantskapsmøter


2018


2017


2015


2014


2013


 

Styret

Styremedlemmer

Bjørnar Hafell (leder)          

Knut Aspås (nestleder)

Berit Johansen

Anne Kristine (Tine) Solheim

John Tuseth

Eva Sørlien

Varamedlemmer

Hjørleif Brenne

Jan Kristoff Bensch

Inger Melø

Berit Øra

Roar Pedersen

Bjørg Kroglund


Referater fra styremøter


2017


2016


2015


2014


2013