Styrende organer

Representantskap

Medlem

May-Britt Lagesen (leder)
Trøndelag fylkeskommune


Personlig varamedlem

Elisabeth Paulsen
Trøndelag fylkeskommune


Referater fra representantskapsmøter

2018

07.03.2018

2017

18.12.2017
16.11.2017
05.05.2017

2016

30.11.2016
20.04.2016

2015

27.11.2015
24.04.2015

2014

21.11.2014
06.06.2014
25.02.2014

2013

19.11.2013
31.05.2013

 

Styret

Styremedlemmer

Bjørnar Hafell (leder)
Knut Aspås (nestleder)
Berit Johansen
Anne Kristine Solheim
John Tuseth
Eva Sørlien
Astrid Jullumstrø Feuerherm (Ansattrepresentant)
Grethe Karlsen (Observatør)

Varamedlemmer

Hjørleif Brenne
Jan Kristoff Bensch
Inger Melø
Berit Øra
Roar Pedersen
Bjørg Kroglund
Katrine Døsvik
Anders Vennatrø

Referater fra styremøter

2018

03.04.2018
23.04.2018
08.05.2018
25.05.2018
29.05.2018

2017

20.12.2017
24.11.2017
02.11.2017
27.09.2017
24.05.2017
05.04.2017
13.03.2017
08.02.2017

2016

09.11.2016
12.10.2016
07.09.2016
17.06.2016
08.04.2016
09.03.2016
12.02.2016

2015

23.11.2015
23.10.2015
18.09.2015
27.08.2015
19.06.2015
17.04.2015
20.03.2015
18.02.2015
21.01.2015

2014

31.10.2014
25.09.2014
29.08.2014
04.07.2014
25.04.2014

2013

23.10.2013
13.09.2013
21.06.2013
24.05.2013