Representantskap

Medlem

May-Britt Lagesen (leder)
Trøndelag fylkeskommune

Personlig varamedlem

Elisabeth Paulsen
Trøndelag fylkeskommune

 
 

Referater fra
representantskapsmøter