Takstliste TkMidt 2019

1. Undersøkelse allmentannlege/tannpleier kr600
2. Undersøkelse hos spesialist kr1120
3. Omfattende undersøkelse hos spesialist kr1560
4. Enkel etterkontroll etter kirurgi, periodontal behandling el.l. kr450
5. Omfattende etterkontroll etter kirurgi, periodontal behandling el.l. kr540
6. Anestesi, lokal eller regional kr130
201. Hvit fylling kompositt 1 flate kr780
202. Hvit Fylling kompositt 2 flater kr1250
203. Hvit fylling kompositt 3 eller flere flater kr1460
210. Rotfylling fortann/hjørnetann kr4600
211. Rotfylling premolar (tann 4-5) kr5300
212. Rotfylling molar kr6600
304. Helkrne/bropilar kr6460
305. Etsbro kr5100
307. Broledd konvensjonell fast protetikk kr4100
308. Krne på tannimplantat kr12600
309. Broledd implantatstøttet protetikk kr4500
310. Hel overkjeveprotese/hel underkjeveprotese pr stk. kr11020
311. Hel overkjeveprotese og hel underkjeveprotese kr19640
312. Partiell protese med støpt CoCR-basis kr12560
314. Dekkprotese kr19420
320. Dekkprotese på 2 implantat i underkjeven kr22400
321. Hel overkjeveprotese ifm takst 320 kr11520
400-1. Kirurgisk oppdekning kr375
400-2. Kirurgisk oppdekning ved implantatbehandling kr650
401. Ukomplisert ekstraksjon av tann kr960
402. Ukomplisert ekstraksjon av påfølgende tenner i samme kjeveregion/økt kr670
405. Fjerning av retinert tann/rot kr2820
406. Rotspissamputasjon (tann 1-5) kr2820
407. Rotspissamputasjon en rot – molar kr3760
416. Blottleggelse av retinert tann med/uten festet drag kr3760
421. Kirurgisk tannimplantat, første implantat kr14990
422. Kirurgisk tannimplantat, pr implantat i tillegg kr8500
705. Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved TMD kr3760
802. Tannrøntgen pr.bilde. kr85
804. Tannrøntgen pr.bilde. kr85
804a. OPG uten vurdering av oral radiolog kr650
806. CEPH Skallerøntgen profil kr850
809. CBCT med beskrvelse kr2600

Utvalgte takster for TkMidt, fullstendig takstliste/øvrige takster
kan fås på forespørsel.

Generell timesats inkl materialer er kr 2800 pr time.
For periodontal behandling, kjeveortopedisk behandling og for øvrige behandlinger oppgis pris på forespørsel.