TBIT

Tverrfaglig behandling og forebygging av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

edited.jpg

Omtrent 9 % av alle barn og ungdommer er så redde for tannbehandling at vi kan si at de har en angstlidelse – en tannbehandlingsangst. Disse barna og ungdommene er så redde at de har store vansker med å motta tannbehandling. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de er for redde til å greie det. Dette er ikke noe de gjør for å være vanskelige. Noen er veldig redde for sprøyter, noen er veldig redde for blod, noen besvimer, noen er veldig redde for å borre, noen er veldig redde for å få vondt, noen synes det er veldig ekkelt å ha instrumenter i munnen og noen har andre ting de er redde for. Noen barn er også svært følsomme for smaker, lukter og berøring. Det kan være mange forskjellige ting i en tannbehandlingssituasjon som oppleves som skummelt.

Det som er bra er at det finnes god hjelp å få for dette! Vi i TBIT-teamet vil sammen med barnet/ungdommen utforske hva det er som er skummelt og ekkelt med tannbehandling og finne ut hvordan vi kan gjøre det bedre. Vi jobber sammen for å øve på, og å tenke annerledes om det vi er redde for. Med behandling kan de aller fleste barn og ungdommer bli kvitt denne angsten og greie å gå til tannlegen som vanlig. Det vil vi gjerne hjelpe til med!

TBIT in the dentistry

Hvordan komme i kontakt med oss

Alle våre pasienter må ha henvisning fra den offentlige tannhelsetjenesten. Om du, eller ditt barn ønsker behandling i TBIT-teamet anbefaler vi deg å kontakte tannklinikken du tilhører og be dem vurdere henvisning til oss.

Mål for prosjektet

Prosjektet har følgende fire hovedmål

  1. Tilby tverrfaglig behandling for barn og ungdom for tannbehandlingsangst

  2. Utdanne ”Trygge tannteam” i den offentlige tannhelsetjenesten – team med særlig kunnskap og kompetanse på tilrettelagt tannbehandling for sårbare barn og ungdommer.

  3. Drive generell kunnskapsformidling og tilby kurs, opplæring og veiledning ut mot offentlig tannhelsetjeneste.

  4. Fasilitere og gjennomføre forskningsprosjekter i områdene barnetannhelse og psykologi.

Behandlingsopplegg

Vi jobber etter en behandlingsmetode utviklet av psykolog Shervin Shahnavaz ved Karolinska universitetet i Stockholm. Han har utviklet et manualbasert opplegg med bruk av kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom, og metoden har dokumentert effekt på barn og ungdom med odontofobi. Over 80 % av de som deltok i hans studie ble kvitt sin tannbehandlingsangst ved hjelp av denne behandlingen.

TBIT-behandlingen vil i all hovedsak bygge på denne metoden. Teamet vil i tillegg tilby traumesensitiv tannbehandling for de aller mest sårbare barna og ungdommene, og har et samarbeid med Barnehuset i Trondheim angående dette.

Våre samarbeidspartnere

Karolinska universitetet i Stockholm
Senter for Odontofobi i Bergen
Universitetet i Oslo
NTNU
TOO
Fylkestannlegen