Tilrettelagt behandling

Ikke alle greier å oppsøke tannbehandling, selv om de har vondt eller vet at det er på tide med en undersøkelse.

Ved TkMidt kan vi tilby tilrettelagt tannbehandling og angstbehandling for både barn og voksne som strever med tannbehandling. For barn og ungdom tilbyr vi angstbehandling gjennom TBIT-prosjektet (Trygge Barn i Tannbehandling) og for voksne tilbyr vi angstbehandling og tilrettelagt behandling gjennom TOO-tilbudet (Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi).

I begge tilbudene har vi tverrfaglige team bestående av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær, som jobber sammen for å hjelpe pasienter med angst for tannbehandling. Hovedmålet er at pasientene skal mestre sin tannbehandlingsangst og at de, etter behandling hos oss skal kjenne seg trygge nok til å kunne motta ordinær tannbehandling. Angstbehandlingen er kostnadsfri.

 

TOO

Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet siden 2012 gitt årlige tilskudd til etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO.

Målet er å bygge opp behandlerteam i den offentlige tannhelsetjenesten, samt å øke kunnskap og samle erfaringer med denne pasientgruppen. Dette vil danne kunnskapsgrunnlag for hvordan et senere permanent tilbud utformes.

 

TBIT

Tverrfaglig behandling og forebygging av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

Omtrent 9 % av alle barn og ungdommer er så redde for tannbehandling at vi kan si at de har en angstlidelse – en tannbehandlingsangst. Disse barna og ungdommene er så redde at de har store vansker med å motta tannbehandling. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de er for redde til å greie det. Dette er ikke noe de gjør for å være vanskelige.

 

Kurs for nye tannbehandlere TOO

Juni 2019

Vi ønsker velkommen til opplæringskurs for nye tannbehandlerteam tilknyttet TOO. Grunnet stor pågang ved tidligere avholdt kurs, oppretter vi nå nytt kurs for å dekke behovet for opplæring. Både offentlige tannklinikker og private tannleger og tannpleiere kan melde seg på her: https://www.deltager.no/TOOjuni2019.

Kursdagene vil avholdes ved «Kirsebæret», som ligger i Teknobyen – Prof. Brochs gt. 2, tirsdag 11.06.19 og onsdag 12.06.19 fra 09.00 - 15.00. Det er totalt plass til 53 deltagere. Kursdeltagelse er gratis. Deltagere vil få utlevert informasjonsmateriell ved oppmøte og kursbevis etter endt kurs. Vi søker Den Norske Tannlegeforening slik at kurset teller timer i NTFs kurssystem. Kontaktinformasjon ved spørsmål: lenmy@tkmidt.no eller 46916130. Vi tar forbehold om endring i programmet.

 

Tenner, skam og angst

Onsdag 05.06.19 arrangeres det foredrag på Litteraturhuset, med fokus på tenner, skam og angst. Tannhelsepersonell og psykologer i TOO byr på sine erfaringer, kunnskap og innsikt i aspekter knyttet til tannbehandlingsangst. Arrangementet passer både for pasienter som strever med å motta tannbehandling samt tannhelsepersonell som ønsker å lære mer om dette fagfeltet.

https://www.facebook.com/events/379539615977995/