Tilrettelagt behandling

Ikke alle greier å oppsøke tannbehandling, selv om de har vondt eller vet at det er på tide med en undersøkelse.

 
edited.jpg

Ved TkMN kan vi tilby tilrettelagt tannbehandling og angstbehandling for både barn og voksne som strever med tannbehandling. For barn og ungdom tilbyr vi angstbehandling gjennom TBIT-prosjektet (Trygge Barn i Tannbehandling) og for voksne tilbyr vi angstbehandling og tilrettelagt behandling gjennom TOO-tilbudet (Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi).

I begge tilbudene har vi tverrfaglige team bestående av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær, som jobber sammen for å hjelpe pasienter med angst for tannbehandling. Hovedmålet er at pasientene skal mestre sin tannbehandlingsangst og at de, etter behandling hos oss skal kjenne seg trygge nok til å kunne motta ordinær tannbehandling. Angstbehandlingen er kostnadsfri.