Heading goes here

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.

 
 
josh-howard-1400563-unsplash.jpg

 

lucas-sankey-76774-unsplash.png
 
 

TOO

Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet siden 2012 gitt årlige tilskudd til etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO.

Målet er å bygge opp behandlerteam i den offentlige tannhelsetjenesten, samt å øke kunnskap og samle erfaringer med denne pasientgruppen. Dette vil danne kunnskapsgrunnlag for hvordan et senere permanent tilbud utformes.

 
 
light-grey.png