Angstbehandling i Tbit

I Tbit-teamet ved TkMidt kan barn i Trøndelag mellom 8-18 år få psykologisk behandling for sin tannbehandlingsangst.

Introduksjon

I Tbit-teamet ved TkMidt kan barn i Trøndelag mellom 8-18 år få psykologisk behandling for sin tannbehandlingsangst. Behandlingen vi tilbyr bygger på eksponeringsterapi og kognitiv atferdsterapi, og målet er å gjøre pasientene i stand til å motta ordinær tannbehandling på lokal klinikk.

‍Angstbehandling går i stor grad ut på å øve på det vi er redde for. Ved tannbehandlingsangst kan barn frykte selve tannbehandlingssituasjonen (sitte i stolen, ha noe i munnen osv.), mens andre kan frykte mer spesifikke inngrep som stikket fra bedøvelsessprøyten eller borring. Det kan også være andre sider av tannbehandling barn er redde for.

Hovedmålet med behandlingen er at barna skal bli fri fra sin tannbehandlingsangst og at de, etter behandling hos oss skal kjenne seg trygge nok til å motta ordinær tannbehandling på lokal klinikk - at de skal få være trygge barn i tannbehandling.

Vår behandlingsfilosofi

Vår innstilling er at barn alltid ønsker å mestre og samarbeide, men at det noen ganger oppleves umulig for dem. Vår oppgave er å formidle at vi har tro på dem, å forklare og bryte ned overveldende situasjoner og å sammen gjøre det umulige mulig.

For at barnet skal våge å øve på det de er redde for, er vi som behandlere avhengige av å danne en trygg relasjon med barnet. En trygg relasjon kjennetegnes av åpenhet, tillit, respekt og empati. Vi må gjøre barnet trygt til å våge å stå i angsten sin sammen med oss. Da kan vi gradvis begynne å øve på det som utløser angst sammen med barnet.

I Tbit-behandling sitter barnet i førersetet for fremdrift og gjennomføring av eksponeringen, og behandlingen er i stor grad et samarbeidsprosjekt hvor barnets innspill, tanker og følelser styrer behandlingsløpet. Foreldre inkluderes gjerne i behandlingsplanlegging og behandlingsgjennomføring.

Angstbehandling i Tbit

I Tbit tilbyr vi korttidsbehandling for tannbehandlingsangst og et behandlingsløp strekker seg i utgangspunktet fra 5-10 behandlingstimer.

Det er i all hovedsak psykolog som gjennomfører angstbehandlingen i Tbit. Ved behov for tannbehandling samarbeider vi enten med lokal klinikk, med tannteam i offentlig tannhelsetjeneste som har særlig kompetanse på tilrettelagt behandling av barn og ungdom eller med pedodontist i prosjektet. Pasienter med lang reisevei kan få tilbud om doble behandlingstimer.