Ventelistestatus
24. Juni 2019

Hvis henvisningen haster, ta kontakt for å kunne bruke avbestilte timer.
Telefon: + 47 941 33 180

 
 
 
 

Behandling

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019. med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.

Forskning

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.

Kurs

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.

 
 

TOO

Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet siden 2012 gitt årlige tilskudd til etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO.

Målet er å bygge opp behandlerteam i den offentlige tannhelsetjenesten, samt å øke kunnskap og samle erfaringer med denne pasientgruppen. Dette vil danne kunnskapsgrunnlag for hvordan et senere permanent tilbud utformes.

 

Forskning

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


 

TBIT

Tverrfaglig behandling og forebygging av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

Omtrent 9 % av alle barn og ungdommer er så redde for tannbehandling at vi kan si at de har en angstlidelse – en tannbehandlingsangst.

Disse barna og ungdommene er så redde at de har store vansker med å motta tannbehandling. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de er for redde til å greie det. Dette er ikke noe de gjør for å være vanskelige.

 
 
 
light-grey.png