TRIP-Tann

Mors vitamin D nivå under svangerskapet og senere munn- og tannhelse hos barnet

 
edited.jpg

Stipendiat
Torunn Børsting, MSc i folkehelsevitenskap (MPH)

Hovedveileder
Tone Natland Fagerhaug, TkMidt/NTNU

Samarbeidspartnere
TkMidt, NTNU, University of Groningen, TNO Leiden

Prosjektperiode
2015-2019

TRIP-Tann er et treårig doktorgradsprosjekt som hadde oppstart i oktober 2015. Det overordnede målet for prosjektet er å studere sammenhenger mellom mors vitamin D nivå i svangerskapet og forekomst av karies og emaljedefekter hos barna ved 7-9-årsalder. I tillegg er vi interessert i å se på nivå av kariesrelaterte bakterier og immunologiske markører i spyttprøver fra barna, og om det er noen sammenhenger mellom disse faktorene og vitamin D nivå hos mor under svangerskapet.


Metode

TRIP-Tann har et longitudinelt design og inngår som en delstudie i en tidligere randomisert klinisk studie (TRIP-studien). I moderstudien, som ble gjennomført ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, ble 855 friske, gravide kvinner fra Stavanger og Trondheim inkludert for å se om trening i svangerskapet kan forebygge og/eller behandle svangerskapsrelatert sykdom (https://www.ntnu.no/ism/trip). Alle kvinnene gjennomførte omfattende testing og kartlegging i svangerskapsuke 18-22, i svangerskapsuke 32-36, og ved 3 måneder postpartum. Det ble innhentet informasjon om mors livsstil og helsetilstand, og mors vitamin D nivå ble analysert ved alle tre måletidspunkt. I tillegg ble det innhentet informasjon om barnets helse fra fødsel og ved senere tidspunkt. En grundig klinisk tannhelseundersøkelse med særlig fokus på å kartlegge forekomst av karies og emaljedefekter ble utført da barna var 7-9 år gamle. Spyttprøvene som ble samlet inn kan gi nyttig informasjon om faktorer som er med på å regulere munnhelsen hos barna.


Status i prosjektet

Ved endt datainnsamling i 2017 hadde 176 barn gjennomført tannhelseundersøkelsen på TkMidt som del av TRIP-Tann studien. Analyser og publisering av artikler som del av doktorgraden planlegges å gjennomføres innen utgangen av 2019.

Informasjon eller spørsmål om prosjektet kan rettes til

Torunn Børsting

Stipendiat
torbo@tkmidt.no