TRIP-tann

Mors vitamin D nivå under og etter svangerskapet og senere karies utvikling hos barnet

TRIP-tann er et treårig doktorgradsprosjekt som hadde oppstart i oktober 2015. Det overordnede målet for prosjektet er å studere sammenhenger mellom mors vitamin D-status i svangerskapet og postpartum, og karies og emaljedefekter hos barna ved 7-9-årsalder.

 
 
 
 

Metode

TRIP-tann har et longitudinelt design og inngår som en delstudie i en tidligere randomisert klinisk studie. I moderstudien (TRIP-studien), som var gjennomført ved Institutt for samfunnsmedisin på NTNU, ble 855 friske, gravide kvinner fra Stavanger og Trondheim inkludert for å se om trening i svangerskapet kan forebygge og/eller behandle svangerskapsrelatert sykdom (https://www.ntnu.no/ism/trip). Alle kvinnene gjennomførte omfattende testing og kartlegging ved inklusjon i svangerskapsuke 18-22, i svangerskapsuke 32-36, og ved 3 måneder postpartum. Det ble blant annet tatt blodprøver (som senere har blitt analysert for vitamin D nivå) og innhentet informasjon om mors livsstil og helsetilstand ved alle de tre måletidspunktene. I tillegg ble det innhentet informasjon om barnets helse fra fødsel og ved senere oppfølgings-tidspunkt. Data om forekomst av karies og emaljedefekter vil bli innhentet fra barna som nå er 7-9 år gamle ved innkalling til en klinisk tannhelseundersøkelse ved TkMN.

 
 

Status i prosjektet

Ved utgangen av 2016 hadde i overkant av 100 barn gjennomført tannhelseundersøkelsen på TkMN som del av studien og det er planlagt undersøkelser av rundt 100 barn til i 2017.

Informasjon eller spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder

 
 

Torunn Børsting
Stipendiat
torunn.borsting@tkmidt.no