God tannhelse - Godt liv

TkMidts verdier Respekt, Omsorg og Kvalitet ligger til grunn for all vår aktivitet innen pasientarbeid, forskning og kompetanseutvikling.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Pasientbehandling

Corona
Informasjon og oppdateringer
Spesialistbehandling
Info for pasienter, takster og henvisninger
Les mer
TOO
Angstbehandling for voksne
Les mer
Tbit
Angstbehandling for barn
Les mer

Annen

Nyheter
Nyheter fra organisasjonen
Forskning og innovasjon
Prosjekter og publikasjoner
Les mer
Kompetanseutvikling
Spesialistutdanning, hospitering og kurs
Les mer
Tannvern
Informasjonsmateriell rettet til pasienter
Les mer
Patrik Cetrelli
Administrerende direktør
Ansatte
Anders Vennatrø
Klinikkleder / Tannlege
Ansatte
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningssjef
Ansatte
Ragnhild Hagen
Leder / Psykologspesialist
Ansatte
Neeraj Kasbekar
Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
Ansatte
William Howard Clark
Kjeveortoped
Ansatte
Ingibjørg S. Benediktsdottir
Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, PhD
Ansatte
Elke Seitz
Tannlege / Spesialist oral protetikk
Ansatte
Agnes Horvath
Tannlege / Oral kirurg
Ansatte
Athanasia Bletsa
Endodontist
Ansatte
Sebastian Stefanski
Oral Kirurg
Ansatte
Marianne Brøndum Vangsnes
Protetiker
Ansatte
Ingrid Bergh
Kjeveortoped
Ansatte
Roya Gaarden
Periodontist
Ansatte
Runa Das
Pedodontist
Ansatte
Ole Iden
Endodontist
Ansatte
Hilde Dragsnes Jørgensen
Tannhelsesekretær
Ansatte
Stine Sørløkk
Tannhelsesekretær
Ansatte
Janne Anita Denholm
Tannhelsesekretær
Ansatte
Marit Husby
Tannhelsesekretær
Ansatte
Grethe Karlsen
Tannhelsesekretær / Resepsjonist
Ansatte
Anne Stine Viggen Kroken
Tannhelsesekretær
Ansatte
Cathrine Bekkos
Tannhelsesekretær
Ansatte
Elin Hugdahl
Tannhelsesekretær
Ansatte
Umar Sharif
Spesialistkandidat Oral Kirurgi
Ansatte
Trond Osen
Spesialistkandidat Oral Kirurgi
Ansatte
Julie Toft
Spesialistkandidat Pedodonti
Ansatte
Torill Arntsen
Spesialistkandidat kjeveortopedi
Ansatte
Line Høgli
Psykolog
Ansatte
Lena Myran
Psykologspesialist / Stipenidat
Ansatte
Hanna Follesø
Psykolog
Ansatte
Elise Rimer
Psykolog
Ansatte
Ingrid Berg Johnsen
Psykologspesialist / Stipendiat
Ansatte
Gunnfrid Alrek
Tannlege TOO
Ansatte
Kjellrun Reitan Nordtømme
Tannlege TOO
Ansatte
Geir Haukeland
Tannlege TOO
Ansatte
Elin Korsmo
Tannpleier
Ansatte
Hanne Bach
Tannlege TOO
Ansatte
Helene Kristensen
Tannlege TOO
Ansatte
Siri Uthus
Tannhelsesekretær
Ansatte
Brit Rye Heggem
Tannhelsesekretær
Ansatte
Marit Slåttelid Skeie
Professor Emerita pedodonti
Ansatte
Göran Dahllöf
Professor II
Ansatte
Marit Kolberg
Forsker
Ansatte
Yi-Qian Sun
Seniorforsker
Ansatte
Hedda Høvik
Forsker
Ansatte
Abhijit Sen
Seniorforsker
Ansatte
Torunn Børsting
Stipendiat / Prosjektkoordinator
Ansatte
Lars Martin Berg
Spesialtannlege / Forskningskoordinator
Ansatte
Ingrid Lillevoll
Forskningsadministrativ rådgiver
Ansatte
Randi Krog Eftedal
Forskningsrådgiver
Ansatte
Ernest Obeng Asante
Stipendiat
Ansatte
Lena Cetrelli
Stipendiat
Ansatte
Thomas Richard Klimowicz
Tannlege / Stipendiat
Ansatte
Marit Solhus
Rådgiver / Tannlege TOO
Ansatte
Tonje Tollan
Administrasjonssekretær
Ansatte
Line Cathrine Nymoen
Forskningskoordinator / Spesialtannpleier
Ansatte
Brett Guise
Konsulent
Ansatte
Katrine Døsvik
HR-rådgiver
Ansatte
Eldreprosjektet
Katrine Døsvik
Prosjektet
Les mer
#Care4YoungTeeth<3
Torunn Børsting
Prosjektet
Les mer
Outreach
Abhijit Sen
Prosjektet
Les mer
Case-series amelogenesis imperfecta (AI) og tidligprotetikk
Runa Das
Prosjektet
Les mer
Cøliaki og tannhelse i HUNT4
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
SUMO (Spytt, underernæring, munntørrhet og oral helse
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
Geronett
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
HUNT4 Tannhelse
Hedda Høvik
Prosjektet
Les mer
AI-Dentify, assessment of oral diseases via dental x-rays
Abhijit Sen
Prosjektet
Les mer
T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling
Ingrid Berg Johnsen
Prosjektet
Les mer
Belastende hendelser i barndommen, oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne, HUNT4
Lena Myran
Prosjektet
Les mer
Oral helse, vitamin D og kognitiv funksjon
Ernest Obeng Asante
Prosjektet
Les mer
Munnhelse hos eldre i Trøndelag (HUNT70+)
Marit Kolberg
Prosjektet
Les mer
Tannbehandling i narkose i Trøndelag (2010-2020)
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
MUMS
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
BAR-ORAL og BAR-MEDS
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
Klinisk akademisk gruppe for oral helse (Oral helse KAG)
Hedda Høvik
Prosjektet
Les mer
Forskningsbiobank for oral helse
Astrid Jullumstrø Feuerherm
Prosjektet
Les mer
Slimhinnelesjoner og orale effekter av snus
Thomas Richard Klimowicz
Prosjektet
Les mer
Oral helse og juvenil idiopatisk artritt (JIA) – En longitudinell studie
Lena Cetrelli
Prosjektet
Les mer
TRIP tann: Mors vitamin D-status i svangerskapet og senere munn- og tannhelse hos barnet
Torunn Børsting
Prosjektet
Les mer
Ernæringsstatus hos eldre, HUNT4 70+ -studien
Marit Kolberg
Prosjektet
Les mer
Acta Odontol Scand
Dental plaque and gingival bleeding in adolescents with juvenile idiopathic arthritis and controls: a multilevel analysis
Elisabeth Grut Gil, Anne Nordrehaug Åstrøm, Stein Atle Lie, Marite Rygg, Johannes Fischer, Annika Rosén, Athanasia Bletsa, Keijo Luukko, Xie-Qi Shi, Josefine Halbig, Paula Frid, Lena Cetrelli, Karin Tylleskär, Karen Rosendahl, Marit Slåttelid Skeie.
Publikasjoner
Les mer
Int J Paediatr Dent
Association between self-reported dental fear and exposure to violence among adolescents-A population-based study
Emmanuelle Noirrit-Esclassan, Eva-Maria Annerbäck, Fernanda Cuhna Soares, Göran Dahllöf, Therese Kvist.
Publikasjoner
Les mer
European Archives of Paediatric Dentistry
Maternal vitamin D status in pregnancy and molar incisor hypomineralisation and hypomineralised second primary molars in the offspring at 7–9 years of age: a longitudinal study
T. Børsting, A. Schuller, P. van Dommelen, S. N. Stafne, M. S. Skeie, A. B. Skaare, S. Mørkved, K. Å. Salvesen, A. K. Stunes, M. P. Mosti, M. K. Gustafsson, U. Syversen & T. N. Fagerhaug
Publikasjoner
Les mer
BMC Oral Health
Acculturation and 4-year caries increment among children of foreign-born mothers in Sweden: a register-based cohort study
Anna Granlund, Fernanda Cunha Soares, Anders Hjern, Göran Dahllöf, Annika Julihn.
Publikasjoner
Les mer
Tannlegetidende
Tidlig kroneterapi utført hos ungdommer med alvorlig amelogenesis imperfecta forbedrer livsutfoldelsen – tre kasuistikker
Runa Das, Eva Børstad, Astrid Jullumstrø Feuerherm, Gunilla Pousette Lundgren, Göran Dahllöf og Marit Slåttelid Skeie
Publikasjoner
Les mer
BMC Oral Health
The validity of self-reported number of teeth and edentulousness among Norwegian older adults, the HUNT Study
Hedda Høvik, Marit Kolberg, Linda Gjøra, Line Cathrine Nymoen, Rasa Skudutyte-Rysstad, Lene Hystad Hove, Yi-Qian Sun & Tone Natland Fagerhaug
Publikasjoner
Les mer
Nor Tannlegeforen Tid
Molar-incisiv misdannelse - beskrivelse og diagnostisk protokoll
Ingvild J. Brusevold, Thea Martine Granvoll Bie, Christine Sophie Baumgartner, Runa Das og Ivar Espelid
Publikasjoner
Les mer
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Molar incisor malformation in six cases: description and diagnostic protocol
Ingvild Johnsen Brusevold, Thea Martine Granvoll Bie, Christine Sophie Baumgartner, Runa Das, Ivar Espelid
Publikasjoner
Les mer
Acta Odontologica Scandinavica
Systematic assessment of salivary inflammatory markers and dental caries in children: an exploratory study
Torunn Børsting, Vishwesh Venkatraman, Tone Natland Fagerhaug, Marit Slåttelid Skeie, Signe Nilssen Stafne, Astrid Jullumstrø Feuerherm &Abhijit Sen
Publikasjoner
Les mer
Int Endod J
Effects of an individualized training course on technical quality and periapical status of teeth treated endodontically by dentists in the Public Dental Service in Norway: An observational intervention study
Kristin Jordal, Rasa Skudutyte-Rysstad, Abhijit Sen, Gerald Torgersen, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde
Publikasjoner
Les mer
J Clin Periodontol
Prevalence of periodontitis based on the 2017 classification in a Norwegian population: The HUNT study
Ida Haukåen Stødle, Anders Verket, Hedda Høvik, Abhijit Sen, Odd Carsten Koldsland
Publikasjoner
Les mer
BMC Oral Health
Dental caries in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis and controls: a multilevel analysis
Elisabeth G Gil, Anne N Åstrøm, Stein Atle Lie, Marite Rygg, Johannes Fischer, Annika Rosén, Athanasia Bletsa, Keijo Luukko, Xie-Qi Shi, Josefine Halbig, Paula Frid, Lena Cetrelli, Karin Tylleskär, Karen Rosendahl, Marit S Skeie.
Publikasjoner
Les mer
BMC Oral Health
In children and adolescents with temporomandibular disorder assembled with juvenile idiopathic arthritis - no association were found between pain and TMJ deformities using CBCT
Johannes Fischer, Thomas A Augdal, Oskar Angenete, Elisabeth G Gil, Marit S Skeie, Anne N Åstrøm, Karin Tylleskär, Karen Rosendahl, Xie-Qi Shi, Annika Rosén
Publikasjoner
Les mer
Nor Tannlegeforen Tid
Har satsingen på pedodonti gitt resultater?
Marit S. Skeie, Anne Marit Graue, Ann Katrin Johansson og Ellen Berggreen
Publikasjoner
Les mer
Nor Tannlegeforen Tid
Oral hälsa hos barn i socialt utsatta områden – en utmaning
Gunilla Klingberg, Karin Ridell og Marit Slåttelid Skeie.
Publikasjoner
Les mer
Calcif Tissue Int
Abnormalities in Tooth Formation after Early Bisphosphonate Treatment in Children with Osteogenesis Imperfecta
Barbro Malmgren, Irma Thesleff, Göran Dahllöf, Eva Åström, Georgios Tsilingaridis
Publikasjoner
Les mer
Int J Paediatr Dent
Determinants of self-perceived oral health in adolescents. Int J Paediatr Dent
Michele Nascimento, Fernanda Cunha Soares, Göran Dahllöf, Giovanna Burgos Souto Maior, Therese Kvist, Viviane Colares
Publikasjoner
Les mer
Int J Epidemiol
Assessing the role of genome-wide DNA methylation between smoking and risk of lung cancer using repeated measurements: the HUNT study
Yi-Qian Sun, Rebecca C Richmond, Matthew Suderman, Josine L Min, Thomas Battram, Arnar Flatberg, Vidar Beisvag, Therese Haugdahl Nøst, Florence Guida, Lin Jiang, Sissel Gyrid Freim Wahl, Arnulf Langhammer, Frank Skorpen, Rosie M Walker, Andrew D Bretherick, Yanni Zeng, Yue Chen, Mattias Johansson, Torkjel M Sandanger, Caroline L Relton, Xiao-Mei Mai.
Publikasjoner
Les mer
Elife
Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight
Abhijit Sen, NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)
Publikasjoner
Les mer
BMC Cardiovasc Disord
Influenza vaccination and risk for cardiovascular events: a nationwide self-controlled case series study
Abhijit Sen, Inger Johanne Bakken, Ragna Elise Støre Govatsmark, Torunn Varmdal, Kaare Harald Bønaa, Kenneth Jay Mukamal, Siri Eldevik Håberg, Imre Janszky
Publikasjoner
Les mer
Sci Rep
Asthma and asthma symptom control in relation to incidence of lung cancer in the HUNT study
Lin Jiang, Yi-Qian Sun, Arnulf Langhammer, Ben Michael Brumpton, Yue Chen, Tom Il Nilsen, Linda Leivseth, Sissel Gyrid Freim Wahl, Xiao-Mei Mai
Publikasjoner
Les mer
Acta Odontol Scand
Effects of an individualised training course in endodontics on the knowledge and insights of dentists in Public Dental Service in Norway
Kristin Jordal, Abhijit Sen, Rasa Skudutyte-Rysstad, Dag Ørstavik, Pia Titterud Sunde.
Publikasjoner
Les mer
BMJ Open Diabetes Research & Care
Vitamin D status and risk of type 2 diabetes in the Norwegian HUNT cohort study: Does family history or genetic predisposition modify the association?
Marion Denos, Xiao-Mei Mai, Bjørn Olav Åsvold, Elin Pettersen Sørgjerd, Yue Chen, Yi-Qian Sun.
Publikasjoner
Les mer
Sci Rep
Physical activity and the risk of abdominal aortic aneurysm: a systematic review and meta‑analysis of prospective studies
Dagfinn Aune, Abhijit Sen, Elsa Kobeissi, Mark Hamer, Teresa Norat, Elio Riboli.
Publikasjoner
Les mer
Lancet
Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories.
A Rodriguez-Martinez et al. (inkl Abhijit Sen, TkMidt)
Publikasjoner
Les mer
Front Cell Infect Microbiol
Salivary Oral Microbiome of Children With Juvenile Idiopathic Arthritis: A Norwegian Cross-Sectional Study
Paula Frid, Divyashri Baraniya, Josefine Halbig, Veronika Rypdal, Nils Thomas Songstad, Annika Rosèn, Johanna Rykke Berstad, Berit Flatø, Fadhl Alakwaa, Elisabeth Grut Gil, Lena Cetrelli, Tsute Chen, Nezar Noor Al-Hebshi, Ellen Nordal, Mohammed Al-Haroni.
Publikasjoner
Les mer
BMC Oral Health
Prevalence of temporomandibular disorder in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - a Norwegian cross- sectional multicentre study
Johannes Fischer, Marit S Skeie, Karen Rosendahl, Karin Tylleskär, Stein Lie, Xie-Qi Shi, Elisabeth G Gil, Lena Cetrelli, Josefine Halbig, Larissa von Wangenheim Marti, Marite Rygg, Paula Frid, Peter Stoustrup, Annika Rosèn.
Publikasjoner
Les mer
Oral Dis
Oral mucositis after tacrolimus / sirolimus or cyclosporine / methotrexate as graft‐versus‐host disease prophylaxis.
Karin Garming Legert, Olle Ringdén, Mats Remberger, Johan Törlén, Jonas Mattsson, Göran Dahllöf.
Publikasjoner
Les mer
BMJ Open
Serum 25-hydroxyvitamin D level in relation to weight change and the risk of weight gain in adults of normal weight at baseline: the Norwegian HUNT cohort study
Adaline Heitz, Xiao-Mei Mai, Yue Chen, Yi-Qian Sun.
Publikasjoner
Les mer
Acta Odontol Scand
Dental erosive wear in primary teeth among five-year-olds - Bergen, Norway
Britt Nygard Tvilde, Jorma I Virtanen, Athanasia Bletsa, Anne Marit Graue, Anne B Skaare, Marit Slåttelid Skeie.
Publikasjoner
Les mer
Acta Paediatr
Impact of an extended postnatal home visiting programme on oral health among children in a disadvantaged area of Stockholm, Sweden
Ida Brännemo, Göran Dahllöf, Fernanda Cunha Soares, Georgios Tsilingaridis.
Publikasjoner
Les mer
Acta Paediatr
Child physical abuse, declining trend in prevalence over 10 years in Sweden
Therese Kvist, Göran Dahllöf, Carl Göran Svedin, Eva-Maria Annerbäck.
Publikasjoner
Les mer
Int J Paediatr Dent
Determinants of self-perceived oral health in adolescents: A cross-sectional study
Michele Nascimento, Fernanda Cunha Soares, Göran Dahllöf, Giovanna Burgos Souto Maior, Therese Kvist, Viviane Colares.
Publikasjoner
Les mer
Int J Otolaryngol
Health-Related Quality of Life and Sleep Quality after 12 Months of Treatment in Nonsevere Obstructive Sleep Apnea: A Randomized Clinical Trial with Continuous Positive Airway Pressure and Mandibular Advancement Splints
Lars M Berg, Torun K S Ankjell, Yi-Qian Sun, Tordis A Trovik, Oddveig G Rikardsen, Anders Sjögren, Ketil Moen, Sølve Hellem, Vegard Bugten.
Publikasjoner
Les mer
Acta Odontol Scand
U-shaped association between maternal age at delivery and dental caries in offspring
Fernanda Cunha Soares, Göran Dahllöf, Anders Hjern, Annika Julihn.
Publikasjoner
Les mer
Orphanet J Rare Dis
Mutations in COL1A1/A2 and CREB3L1 are associated with oligodontia in osteogenesis imperfecta
Kristofer Andersson, Barbro Malmgren, Eva Åström, Ann Nordgren, Fulya Taylan, Göran Dahllöf.
Publikasjoner
Les mer
BMJ Open
Hours lying down per day, as a proxy for sedentary behaviour and risk of diabetes in young and middle-aged adults in Norway: an 11-year follow-up of the HUNT study
Ernest O Asante, Yi-Qian Sun, Tom Ivar Lund Nilsen, Bjørn Olav Åsvold, Elin Pettersen Sørgjerd, Xiao-Mei Mai.
Publikasjoner
Les mer
BMC Public Health
Birth order is associated with caries development in young children: a register-based cohort study
Annika Julihn, Fernanda Cunha Soares, U Hammarfjord, Anders Hjern, Göran Dahllöf.
Publikasjoner
Les mer
PLoS One
Mixed evidence for the relationship between periodontitis and Alzheimer's disease: A bidirectional Mendelian randomization study
Yi-Qian Sun, Rebecca C Richmond, Yue Chen, Xiao-Mei Mai.
Publikasjoner
Les mer
International Journal of Otolaryngology
Friedman Score in Relation to Compliance and Treatment Response in Nonsevere Obstructive Sleep Apnea
Lars M Berg, Torun K S Ankjell, Yi-Qian Sun, Tordis A Trovik, Anders Sjögren, Oddveig G Rikardsen, Ketil Moen, Sølve Hellem, Vegard Bugten.
Publikasjoner
Les mer
Int J Paediatr Dent
Adverse birth outcomes and the risk of dental caries at age 3 years
Fernanda Cunha Soares, Göran Dahllöf, Anders Hjern, Annika Julihn.
Publikasjoner
Les mer
Norsk Epidemiologi
Associations between maternal vitamin D status in second and third trimester of pregnancy and offspring enamel hypomineralisation at 7-9 years: a longitudinal study
Børsting T, Schuller A, Dommelen Pv , Stafne SN, Skeie MS, Skaare AB, Gustafsson MK, Syversen U, Stunes AK, Mosti MP , Mørkved S, Salvesen KÅ, Fagerhaug TN.
Publikasjoner
Les mer
Sci Rep
Systematic assessment of prescribed medications and short-term risk of myocardial infarction - a pharmacopeia-wide association study from Norway and Sweden
Abhijit Sen, Ioannis Vardaxis, Bo Henry Lindqvist, Ben Michael Brumpton, Linn Beate Strand, Inger Johanne Bakken, Lars Johan Vatten, Pål Richard Romundstad, Rickard Ljung, Kenneth Jay Mukamal, Imre Janszky.
Publikasjoner
Les mer
Dent J
Factors Associated with Dental Fear and Anxiety in Children Aged 7 to 9 Years
Andreas Dahlander, Fernanda Soares, Margaret Grindefjord, Göran Dahllöf.
Publikasjoner
Les mer
Thorax
Adiposity and asthma in adults: a bidirectional Mendelian randomisation analysis of The HUNT Study
Yi-Qian Sun, Ben Michael Brumpton, Arnulf Langhammer, Yue Chen, Kirsti Kvaløy, Xiao-Mei Mai.
Publikasjoner
Les mer
J Dent Sleep Me
Self-Reported Sleep Quality With Mandibular Advancement Device
Lars Martin Berg, Torun Karina S. Ankjell, Tordis Agnete Trovik, Anders Sjögren, Oddveig G. Rikardsen, Ketil Moen, Yi-Qian Sun, Vegard Bugten, MD.
Publikasjoner
Les mer
Int J Mol Sci
Cytosolic Phospholipase A2 Alpha Regulates TLR Signaling and Migration in Metastatic 4T1 Cells
Hanna Maja Tunset, Astrid Jullumstrø Feuerherm, Linn-Karina Myrland Selvik, Berit Johansen, Siver Andreas Moestue.
Publikasjoner
Les mer
BMC Oral Health
Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - a systematic review and meta-analysis
Marit S Skeie, Elisabeth G Gil, Lena Cetrelli, Annika Rosén, Johannes Fischer, Anne Nordrehaug Åstrøm, Keijo Luukko, Xieqi Shi, Astrid J Feuerherm, Abhijit Sen, Paula Frid, Marite Rygg, Athanasia Bletsa.
Publikasjoner
Les mer

Det er ingen elementer som samsvarer med søket ditt.