Ventelistestatus 11. desember 2017

Oral kirurgi - 4 måneder
Periodonti – ta kontakt
Kjeveortopedi - 1 måned
Pedodonti - 3 måneder
Endodonti – 6 måneder
Kjeve- og ansiktsradiolog - ingen ventetid
Spesialkompetanse implantatprotetikk - 2 måneder
Klinisk odontologi - ta kontakt


Hvis henvisningen haster, ta kontakt for å kunne bruke avbestilte timer. Telefon: + 47 941 33 180


Henvisninger sendes til

Tannhelsetjenesten kompetansesenter Midt-Norge IKS Klæbuveien 70
7030 Trondheim

Ved andre henvendelser, ta gjerne kontakt pr e-post:

hjem.jpg
 

TkMN har tre kjerneområder i sitt oppdrag

 
one.png

Pasientbehandling

TkMN skal levere tverrfaglig utredning og behandling og kunne håndtere kasus med særdeles kompliserte problemstillinger og behandlingsbehov. Klinikken har ti behandlingsrom og kan motta henvisninger innen de fleste odontologiske spesialitetene.

three.png

Forskning

Forskningsavdelingen er lokalisert i TkMN’s lokaler i et åpent kontorlandskap og har nylig etablert et forskningslaboratorium for å utføre enkle analyser og sikre standardisert innsamling og lagring av biologiske prøver.

two.png

Kompetanseutvikling

TkMN skal både bidra til å heve kompetansen i tannhelsesektoren i sin region og bidra til økt tilgang til spesialistkompetanse. Dette gjøres gjennom kurs for tannhelsepersonell, hospiteringsordninger, mottak av studenter i praksis og samarbeid om videreutdanning (spesialistutdanning).