0

Venteliste per 31.08.2017

Oral kirurgi - 5 måneder
Periodonti - 2 uker
Kjeveortopedi - 1 måned
Pedodonti - 1 måned

Endodonti
Radiologi


Henvisninger sendes til

Tannhelsetjenesten kompetansesenter Midt-Norge IKS Klæbuveien 70
7030 Trondheim

Ved andre henvendelser, ta gjerne kontakt pr e-post:

hjem.jpg

TkMN har tre kjerneområder i sitt oppdrag