Spesialistbehandling

Vi tilbyr spesialistbehandling på et høyt nivå til henviste pasienter.

Henvisninger
Henvisning til spesialist ved TkMidt sendes til Kompetansesenteret Tannhelse Midt
Kjeveortopedi
Diagnostikk og behandling av tannstillingsfeil.
Protetikk
Diagnostikk og behandling for å ivareta oral funksjon, komfort og estetikk.
Kjeve- og ansiktsradiologi
Bildediagnostikk av tenner, kjever og tilgrensende deler av ansiktet.
Oral Kirurgi
Diagnostikk og kirurgisk behandling av sykdom i munn og kjever.
Pedodonti
Diagnostikk og behandling av orale tilstander hos barn og ungdom.
Periodonti
Diagnostikk og behandling av tannkjøttsykdommer.
Endodonti
Diagnostikk og behandling av sykdom i pulpa (nerven) og i støttevevet rundt.

Det er parkeringskjeller med betalingsautomat i bygget på andre siden av Elgeseter gate under Rema 1000 butikken med nedkjøring fra oversiden.

I tillegg er det en NTNU parkeringsplass utenfor hvor man kan bruke appen Smartpark via Trondheim parkering, velg “NTNU besøkende” med en timepris på kr 25.

Det er også parkeringsmuligheter i Teknobyen, se lenke til parkeringskart.

Det er enkelt å ta seg til og fra TkMidt med buss. Det nærmeste busstoppet er Hesthagen. Bruk AtB appen for å finne frem til den beste reiseruten.

Det er også godt tilrettelagt for å sykle og gå til TkMidt. Det er sykkelparkering ved begge inngangene til Miljøbygget.

Les mer

Enkelte pasientgrupper har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Les mer

Pasienter der det kan påvises en sammenheng mellom redusert oral helse og behandlinger/sykdom/tilstander kan få refusjon for hele eller deler av behandling etter bestemte regler.

Les mer

Enkelte pasientgrupper har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

 • Ta kontakt direkte med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken.
 • Om dialog med behandler ikke er tilfredsstillende kan du ta kontakt med klinikkleder, i TOO avdelingsleder.
 • Klage til administrerende direktør bør fortrinnsvis være skriftlig. Henvendelsen vil bli arkivert i TkMidts elektroniske saksbehandlingssystem. Dersom du heller ikke er tilfreds med behandling av klagen hos administrerende direktør, kan du klage videre til fylkeslegen/Statsforvalteren i Trøndelag.
 • Klage til Statsforvalteren skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.
 • Du har også klagemulighet til den lokale tannlegeforeningens klagenemnd, Norsk pasientskadeerstatning eller til fylkeslegen/Statsforvalteren.

  Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Trøndelag. Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av TkMidt. En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.
Les mer

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

Pasienter med rettigheter i trygdesystemet har også muligheter for å få søkt om refusjon av reiseutgifter fra Pasientreiser gjennom Helsenorge.no

Les mer

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for alle i riket. Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen.

Les mer

Loven regulerer den offentlige tannhelsetjenesten, fylkeskommunens ansvar, omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten (tannhelsetjenestens grupper), samt formålet med tannhelsetjenesten.

Loven regulerer videre forholdet mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, retten til tannhelsehjelp og klageadgang.

Les mer

Forskriften gir nærmere regler om tannhelsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til- og tilintetgjøring av journal.

Videre gis det regler for tannhelsetjenestens ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem, og regler om rett til innsyn i journal.

Les mer

Rettighetene til stønad fra folketrygden er regulert i Lov om folketrygd som også omfatter tannbehandling.

Les mer

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager. Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter, på utført behandling eller på behandlers oppførsel.

TkMidt har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling for det kliniske tilbudet. Våre rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Hvor skal klagen rettes?
Klagen kan også rettes til administrerende direktør.
En klage skal som hovedregel rettes til leder for avdelingen hvor behandlingen er utført.

Anke en avgjørelse i en klagesak.
Anke i en klagesak tas i første runde opp med administrerende direktør.

Les mer
Nummer
Beskrivelse
Pris
1.
Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier
990
2.
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist
1450
3.
Omfattende undersøkelseog diagnostikk hos spesialist
1990
4.
Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser
490
5.
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser
640
6.
Lokal og regional anestesi
180
101.
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling
1150
201.
Preparering og fylling av 1 flate ( kl I, II, V)
990
202.
Preparering og fylling av 2 flater
1490
203.
Preparering og fylling av 3 flater eller flere flater
1990
204.
Midlertidig fylling
690
210.
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)
5070
211.
Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5)
5830
212.
Rotfylling av molarer (tann 6 til 8)
7900
301.
Gull/porseleninnlegg 1 flate
3670
302.
Gull/porseleninnlegg 2 flater
4690
303.
Gull/porseleninnlegg 3 flater og skallfasetter
5450
304.
Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater eller mer
7280
305.
Resinsementert bro (etsebro)
5670
306.
Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese
7300
307.
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid
4430
310.
Hel over- eller underkjeveprotese
13100
311.
Helsett
21570
312.
Partiell protese med støpt metallskjellett
13750
313.
Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser
3100
401.
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot
870
402.
Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
570
404.
Incisjon av abcess
1340
405.
Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot
3100
501.
Systematisk behandling av marginal periodontitt (30 min)(se kommentar til takst) (Tannlege)
1550
502.
Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt
1550
705.
Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på tempomandibulær dysfunksjon
5040
802.
Tannrøntgen pr. bilde
120

Informasjon

Her kan du finne praktisk informasjon til ditt besøk på Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

Det er parkeringskjeller med betalingsautomat i bygget på andre siden av Elgeseter gate under Rema 1000 butikken med nedkjøring fra oversiden.

I tillegg er det en NTNU parkeringsplass utenfor hvor man kan bruke appen Smartpark via Trondheim parkering, velg “NTNU besøkende” med en timepris på kr 25.

Det er også parkeringsmuligheter i Teknobyen, se lenke til parkeringskart.

Det er enkelt å ta seg til og fra TkMidt med buss. Det nærmeste busstoppet er Hesthagen. Bruk AtB appen for å finne frem til den beste reiseruten.

Det er også godt tilrettelagt for å sykle og gå til TkMidt. Det er sykkelparkering ved begge inngangene til Miljøbygget.

Les mer

Enkelte pasientgrupper har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Les mer

Pasienter der det kan påvises en sammenheng mellom redusert oral helse og behandlinger/sykdom/tilstander kan få refusjon for hele eller deler av behandling etter bestemte regler.

Les mer

Enkelte pasientgrupper har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

 • Ta kontakt direkte med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken.
 • Om dialog med behandler ikke er tilfredsstillende kan du ta kontakt med klinikkleder, i TOO avdelingsleder.
 • Klage til administrerende direktør bør fortrinnsvis være skriftlig. Henvendelsen vil bli arkivert i TkMidts elektroniske saksbehandlingssystem. Dersom du heller ikke er tilfreds med behandling av klagen hos administrerende direktør, kan du klage videre til fylkeslegen/Statsforvalteren i Trøndelag.
 • Klage til Statsforvalteren skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.
 • Du har også klagemulighet til den lokale tannlegeforeningens klagenemnd, Norsk pasientskadeerstatning eller til fylkeslegen/Statsforvalteren.

  Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Trøndelag. Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av TkMidt. En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.
Les mer

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

Pasienter med rettigheter i trygdesystemet har også muligheter for å få søkt om refusjon av reiseutgifter fra Pasientreiser gjennom Helsenorge.no

Les mer

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for alle i riket. Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen.

Les mer

Loven regulerer den offentlige tannhelsetjenesten, fylkeskommunens ansvar, omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten (tannhelsetjenestens grupper), samt formålet med tannhelsetjenesten.

Loven regulerer videre forholdet mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, retten til tannhelsehjelp og klageadgang.

Les mer

Forskriften gir nærmere regler om tannhelsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til- og tilintetgjøring av journal.

Videre gis det regler for tannhelsetjenestens ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem, og regler om rett til innsyn i journal.

Les mer

Rettighetene til stønad fra folketrygden er regulert i Lov om folketrygd som også omfatter tannbehandling.

Les mer

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager. Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter, på utført behandling eller på behandlers oppførsel.

TkMidt har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling for det kliniske tilbudet. Våre rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Hvor skal klagen rettes?
Klagen kan også rettes til administrerende direktør.
En klage skal som hovedregel rettes til leder for avdelingen hvor behandlingen er utført.

Anke en avgjørelse i en klagesak.
Anke i en klagesak tas i første runde opp med administrerende direktør.

Les mer