Tannvern

Norsk tannvern er en 100 år gammel organisasjon, som TkMidt tok over driften av i 2019.

God tannhelse fra første tann
Informasjon til foreldre/foresatte
Første besøk på tannklinikk
Informasjon til foreldre/foresatte om første besøket på tannklinikk.
Generell tannhelse
Informasjon om hygiene, rettigheter og anbefalinger.
Tannpleie for eldre
Informasjon til eldre om munnhelse, medikamenter, kosthold og rettigheter.
Karies
Informasjon om karies, og hvordan forebygge og behandle karies.
Periodontitt
Informasjon om periodontitt, forebygging og behandling.
Rotbehandling
Informasjon prosessen rundt rotbehandling.
Delprotese
Informasjon om delproteser, forskjellige typer, vedlikehold og renhold.
Helprotese
Informasjon om helproteser og prosessen rundt det å få helprotese.
Kroner
Informasjon om kroner, behandlingsforløpet og vedlikehold.
Tannimplantat
Informasjon om tannimplantat, kostnad, behandling og vedlikehold.

Plakater

Utvikling periodontitt
Utvikling karies
Tannfrembrudd

Norsk forening for motarbeidelse av tannsykdommer, ble stiftet 1. juni 1911 i Kristiania. I 1946 ble navnet endret til Norsk Tannvern, et navn som ble beholdt helt til foreningen ble oppløst i 2018.Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMidt) tok i 2019 over informasjonsmateriellet som Norsk Tannvern hadde produsert.

Målet er å ha fortsatt ha materiell fra Norsk Tannvern tilgjengelig, samt å produsere nytt materiell for å gi befolkningen god informasjon om munnhelse og tannhelsetjenester.

Det var 165 innflytelsesrike personer som sto bak innbydelsen til dannelse av foreningen i 1911. Munnhelsetilstanden i befolkningen var svært dårlig på den tiden, og særlig barn og unge hadde dårlige tenner og ofte sterke smerter. Organisasjonen første år bar preg av en folkebevegelse hvor kampsakene var utbygging av skoletannpleie og bedre kosthold. Foreningen har dessuten i over 100 år gitt ut tidsskriftet Munnpleien.

Organisasjonen endret seg i takt med samfunnet. I årene 1940-60 var det fokus på konsekvens av sukker i maten.  Etter 1960 kom fluoralderen, og i nyere tid var foreningen opptatt av at hele befolkningen skal ha god munnhelse hele livet, og vedtok slagordet Tenner for livet.

Foreningens viktigste oppgave de siste årene var å fungere som en nasjonal koordinator og å utvikle materiell for tannhelsetjenesten og andre som arbeider med folkehelse. Spesielt har det vært viktig å lage informasjonsmateriell på mange ulike språk som kan brukes i tannhelsetjenesten. Norsk Tannvern arbeidet for god helse i befolkningen gjennom å bedre munnhelsen, og arrangerte blant annet seminarer regelmessig.

TkMidt tok over informasjonsmateriellet til Norsk Tannvern i 2019. Målet er å ha fortsatt ha materiell fra Norsk Tannvern tilgjengelig, samt å produsere nytt materiell for å gi befolkningen god informasjon om munnhelse og tannhelsetjenester.

TkMidt oversetter pasientinformasjon etter ønske. Vi tar en vurdering på hvilke språk som brukes mest i samfunnet, og hva befolkningen har behov for. Vi er derfor avhengig av tilbakemeldinger på språk som savnes. Og har du andre tilbakemeldinger, send gjerne dette til tannvern@tkmidt.no. Vi tar også imot bestillinger av brosjyrer, dette kan gjøres ved å sende e-post på antall og hvilke dere ønsker til tannvern@tkmidt.no.

Teksten er i hovedsak basert på kapitler i Fra tannlegekunst til helseprofesjon. Den norske tannlegeforening i 125 år (2009) og Reisen til Helseland. Norsk Tannvern i 100 år (2011).