Ledige stillinger

Det er for øyeblikket ingen ledige stillinger ved TkMidt

Tannhelsesekretær i spesialistklinikken - 100% fast stilling

Søknadsfrist  03.04.2022

Kompetansesenteret tannhelse Midt (TkMidt) har ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær. Tannhelsesekretæren vil arbeide i spesialistklinikken, der alle spesialistdisipliner er representert. Det må påregnes arbeid innenfor flere av de representerte spesialitetene. Arbeidssted er i TkMidt sine lokaler i Trondheim.
TkMidt er ett av i alt fem regionale kompetansesentre i Norge.

Samfunnsoppdraget for de odontologiske kompetansesentrene er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

TkMidt sine kjerneoppgaver er pasientbehandling, kompetanseutvikling og forskning. Kompetansesenteret tilbyr tverrfaglig spesialistbehandling og skal være kilde til faglig utvikling for offentlig og privat tannhelsetjeneste i Midt-Norge.

Les mer