Styrende organer

Styret for TkMidt har for perioden 2022/2023 følgende sammensetning. Styret er valgt av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.

Referater

Styremedlem

Steinar Aspli
Styreleder
Randi Dille
Personlig vara
Hanne Moe Bjørnbet
Nestleder
Per Olav Skurdal Hopsø
Personlig vara
Svein Otto Nilsen
Styremedlem
Kirsti Hamre Nilsen
Personlig vara
Marte Tronstad Dahl
Styremedlem TRFK
Hilde Jensen
Personlig vara
Marit Næss
Styremedlem ekstern
Kirsti Kvaløy
Personlig vara
Björn Gustavsson
Styremedlem ekstern
Kristian Onarheim
Personlig vara
Astrid J. Feuerherm
Ansattrepresentant
Marit Solhus
Personlig vara