edited.jpg

Forskning

Introduksjon

TkMidt’s avdeling for forskning er organisatorisk adskilt som en egen avdeling med 19 ansatte fordelt på rundt 10 årsverk våren 2019.

Forskning er lokalisert i TkMidt’s lokaler i Miljøbygget og har etablert et forskningslaboratorium for å utføre enkle analyser og for å sikre standardisert innsamling og lagring av biologiske prøver.

Variasjon og flerfaglighet kjennetegner TkMidt’s forskningsavdeling. Vi består for tiden av forskere, ph.d.-kandidater, rådgivere og forskningskoordinatorer med bakgrunn innen odontologi, epidemiologi, statistikk, celle- og molekylærbiologi, folkehelsevitenskap, IKT og ernæring. TkMidt’s forskerkompetanse er også styrket ved sin tilknytning til professor Göran Dahllöf som har lang og bred forskererfaring fra Karolinska Institutet i Stockholm. Foruten Karolinska Institutet, samarbeider TkMidt tett med flere nasjonale og internasjonale universiteter, helseforetak og forskningsinstitusjoner.

Forskningsavdelingen er svært aktiv og har på kort tid fått på plass en rekke gode og svært ulike forskningsprosjekt. Vår ambisjon er å utøve helhetlig og flerfaglig forskning og innovasjon til det beste for befolkningen i regionen.

Våre prosjekter spenner vidt og omfatter munnhelse i hele befolkningen; hos de syke og de friske, hos barna og de eldre. TkMidt har i tillegg til pasientnær klinisk forskning også vært en drivkraft for å utvikle eHelse-løsninger innen tannhelse og bidratt til å etablere en forskningsbiobank for oral helse.

Forskningsleder

Astrid Jullumstrø Feuerherm
astfe@tkmidt.no

Prosjekter

 
 

HUNT4 Tannhelse

Kartlegging av tannhelse i Nord-Trøndelag

Trondheim gjennom 1000 år

Hvordan påvirket Svartedauen vårt DNA?

Forskningsbiobank for oral helse

Lagring av biologisk materiale for framtidig forskning

MUMS – Munn- og mat studien

Ernæringsstatus og munnhelse hos inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital

edited.jpg

Pilot R-tann: Kodeverksprosjektet

SNOMED CT for tannhelsedata i elektronisk pasientjournal

edited.jpg

Geronett

Gerodontologisk nettverk for forskning og kompetanseutvikling om oral helse hos eldre

 

Ph.d. prosjekter

 
 

TRIP-Tann

Mors vitamin D nivå under svangerskapet og senere munn- og tannhelse hos barnet

edited.jpg

NorJIA

Bildebehandling, oral helse og livskvalitet hos barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA)

edited.jpg

Outreach

Effekt av målrettet kurs for å forbedre endodontisk behandling i offentlige tannklinikker

Publikasjoner og rapporter

Molar-incisiv misdannelse – beskrivelse og diagnostisk protokoll

En tilstand som kalles Molar-incisiv misdannelse er nylig beskrevet i odontologisk litteratur. Engelsk betegnelse er Molar Incisor Malformation (MIM) og tilstanden innebærer misdannelse av røtter og cervikalområde på molarer og incisiver. I denne artikkelen vises seks tilfeller som er blitt henvist til våre avdelinger. Det presenteres også to skjema til hjelp i registrering og diagnostikk.


Last ned engelsk versjon

Last ned norsk versjon

 
 
 
 

Eldre-prosjektet

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet ble høsten 2016 implementert i de tre kommunene Vestnes, Åfjord og Grong i hhv Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. En ny og revidert håndbok som viser prosedyrer for gjennomføring av munnstell hos eldre, med tilhørende munnstellkort, er utarbeidet til bruk i hjemmetjenesten og i institusjoner. Rundt 100 ansatte i hjemmetjenesten har deltatt på kurs og deres erfaringer er registrert i form av spørreundersøkelser. Prosjektet ble avsluttet i desember 2017.

Du kan lese mer i prosjektrapporten som du finner under
"eldre-prosjektet"

Ansatte

 
 

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder
Klikk for å vise e-post

Tone Natland Fagerhaug

Forskningsleder i permisjon
Klikk for å vise e-post

 
 

Lena Cetrelli

Stipendiat
Klikk for å vise e-post

 

Hedda Høvik

Prosjektleder HUNT 4
Klikk for å vise e-post

 

Torunn Børsting

Stipendiat
Klikk for å vise e-post

 

Marit Kolberg

Forsker
Klikk for å vise e-post

 

Katrine Døsvik

Forskningsrådgiver
Klikk for å vise e-post

 

Elise Taylor Spets

Tannpleier/forskningskoordinator
Klikk for å vise e-post

 

Line Cathrine Nymoen

Tannpleier/forskningskoordinator
Klikk for å vise e-post

 

Sakkina Pathmaharan

Tannpleier/forskningskoordinator
Klikk for å vise e-post

 

Kristin Jordal

Stipendiat
Klikk for å vise e-post

 

Abhijit Sen

Statistiker
Klikk for å vise e-post

 

Umar Sharif

eHelse kompetansegruppe
Klikk for å vise e-post

 

Peggy Hauge Moe

Kodeverk kompetansegruppe
Klikk for å vise e-post

 

Gunnar Lyngstad

Tannlege
Klikk for å vise e-post

 

Ingrid Lillevoll

Foskningsmedarbeider
Klikk for å vise e-post

Johannes Moxness

Prosjektleder Pilot R-tann
Klikk for å vise e-post