Kompetanseutvikling

Mange tannleger har en spesiell interesse for deler av faget sitt og drømmer om å spesialisere seg i ett av de syv fagfeltene innen odontologi. Hvordan kan man gå frem for å realisere denne drømmen?