Kompetanseutvikling

Mange tannleger har en spesiell interesse for deler av faget sitt og drømmer om å spesialisere seg i ett av de syv fagfeltene innen odontologi.

Spesialistutdanning

Kvalifisering

Det er en rekke ting som påvirker muligheten for å bli tatt opp som kandidat. Nasjonal opptakskomite har vedtatt en rangeringsliste for opptak der man har rangert og satt poeng på de momentene som kvalifiserer til intervju med opptakskomiteen.

Praksis som tannlege (maks 4p)

Minstekravet er 2 år i allmenn tannlegepraksis og det gis ett poeng pr. år utover 2 år opp til år 6.

Samfunnsmessige hensyn (maks 4p)

Det gis poeng dersom søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet) i sentrale strøk. (1p)

Det gis poeng dersom søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis i distrikts-Norge (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet). (2p)

Det gis poeng dersom søker kan dokumentere fast fulltids tilknytning til etablert allmennpraksis (privat eller offentlig) i distrikt MED anbefaling fra fylkestannlegen som uttrykker faglig behov for spesialistkompetanse i distriktet (Om slik anbefaling fra fylkestannlegen ikke foreligger, gis ingen poeng). (3p)

Det gis poeng dersom søker har skriftlig og lovlig avtale med offentlig arbeidsgiver om støtte i form av stipend eller lønn under utdanningen, Avtalen krever bindingstid og denne kan ikke overstige 2 år. Arbeidsavtalen skal være signert av både arbeidsgiver og søker til utdanningen og legges ved søknaden. (4p)

Faglige kvalifikasjoner (maks 16p)

 1. Kurs (omfang og type vektes). (inntil 4p)
 2. Forskning, publikasjoner eller annen formidling som er relevant for fagdisiplinen. (inntil 4p)
 3. Dokumentert relevant praksis (primært knyttet til fagdisiplinen).(inntil 4p)
 4. Annen dokumentert, meritterende virksomhet (utdannelse, praksis og faglig virksomhet) (inntil 4p)

Opptaksintervju/ personlig egnethet (maks 4p)

Under opptaksintervjuet vil søkerens holdning til og motivasjon for studiet bli vektlagt. Søkerens evne til å kunne gjennomføre studiet på normert tid vil også bli vurdert.

Oppsummering

Det er avgjørende at man samler flest mulig poeng for å bli innkalt til intervju med opptakskomiteen.

Dette krever en målrettet innsats i forkant av selve opptaksprosessen. Det er lurt å starte med dette arbeidet i god tid før selve opptaket. Vi anbefaler minimum 1-2 års forberedelser.

Samle poeng

Man må ha arbeidet som tannlege i allmennpraksis i minimum to år for å kunne søke opptak som spesialistkandidat. Det oppnås full poengscore etter 6 års praksis.

Man kan inngå avtale om overtakelse av eksisterende spesialistpraksis eller få anbefaling av fylkestannlegen om faglig behov for spesialistkompetanse i distriktet. Man kan også inngå arbeidsavtale med offentlig arbeidsgiver med bindingstid etter ferdig utdannelse. Her vil det være fylkestannlege eller et kompetansesenter som vil være aktuell arbeidsgiver.

Man kan også samle poeng ved å vise spesiell interesse for fagdisiplinen. Dette kan gjøres ved å vise til gjennomførte kurs, deltatt i vitenskapelig arbeid, hospitert eller deltatt i annen relevant praksis som er spesielt knyttet til fagdisiplinen. Annen meritterende praksis kan også gi poeng.

Det er altså mye som man kan gjøre for å kvalifisere seg for opptak. Mye av kvalifiseringen kan skje i samarbeid med:

 • Privat spesialistpraksis - hospitering og avtale om overtakelse.
 • Fylkestannlegen - arbeidsavtale med bindningstid, avtale om etablering i distrikt.
 • Kompetansesenter - hospitering, hjelp med vitenskapelige arbeider og arbeidsavtale med bindningstid.
 • St. Olavs - hospitering
 • Universitet - hospitering, hjelp med vitenskapelige arbeider.

Lønn under utdanningen

For å få lønn under spesialistutdanningen er det aktuelt å inngå arbeidsavtale med fylkestannlegen eller kompetansesenteret (TkMidt). Begge organisasjonene lyser ut stillinger med lønn ut fra hva som vurderes som behovet i region. Dette skjer når universitetene har kunngjort hvilke spesialistutdanninger det vil være opptak til i det aktuelle året.

Universitetene informerer i fellesskap om opptak til spesialistutdanning. Informasjon om dette kan en finne i Tidende tidlig på sommeren eller ved å kontakte universitetene direkte.

Hospitering

Lære mer innen de ulike tannlegedisiplinene

For å få avtale hospitering ved TkMidt, ta kontakt med klinikkleder og fortell om hva du ønsker å lære mer om. Husk at det er mulig å komme på hospitering til alle deler av TkMidts virksomhet. Vi gleder oss til å lære bort nye kunnskaper til dem som vil lære.

Kompetanseutvikling

Mange tannleger har en spesiell interesse for deler av faget sitt og drømmer om å spesialisere seg i ett av de syv fagfeltene innen odontologi.

Spesialistutdanning

Kvalifisering

Det er en rekke ting som påvirker muligheten for å bli tatt opp som kandidat. Nasjonal opptakskomite har vedtatt en rangeringsliste for opptak der man har rangert og satt poeng på de momentene som kvalifiserer til intervju med opptakskomiteen.

Praksis som tannlege (maks 4p)

Minstekravet er 2 år i allmenn tannlegepraksis og det gis ett poeng pr. år utover 2 år opp til år 6.

Samfunnsmessige hensyn (maks 4p)

Det gis poeng dersom søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet) i sentrale strøk. (1p)

Det gis poeng dersom søker har skriftlig avtale om overtakelse av eksisterende privat spesialistpraksis i distrikts-Norge (dvs. ikke utvidelse av eksisterende kapasitet). (2p)

Det gis poeng dersom søker kan dokumentere fast fulltids tilknytning til etablert allmennpraksis (privat eller offentlig) i distrikt MED anbefaling fra fylkestannlegen som uttrykker faglig behov for spesialistkompetanse i distriktet (Om slik anbefaling fra fylkestannlegen ikke foreligger, gis ingen poeng). (3p)

Det gis poeng dersom søker har skriftlig og lovlig avtale med offentlig arbeidsgiver om støtte i form av stipend eller lønn under utdanningen, Avtalen krever bindingstid og denne kan ikke overstige 2 år. Arbeidsavtalen skal være signert av både arbeidsgiver og søker til utdanningen og legges ved søknaden. (4p)

Faglige kvalifikasjoner (maks 16p)

 1. Kurs (omfang og type vektes). (inntil 4p)
 2. Forskning, publikasjoner eller annen formidling som er relevant for fagdisiplinen. (inntil 4p)
 3. Dokumentert relevant praksis (primært knyttet til fagdisiplinen).(inntil 4p)
 4. Annen dokumentert, meritterende virksomhet (utdannelse, praksis og faglig virksomhet) (inntil 4p)

Opptaksintervju/ personlig egnethet (maks 4p)

Under opptaksintervjuet vil søkerens holdning til og motivasjon for studiet bli vektlagt. Søkerens evne til å kunne gjennomføre studiet på normert tid vil også bli vurdert.

Oppsummering

Det er avgjørende at man samler flest mulig poeng for å bli innkalt til intervju med opptakskomiteen.

Dette krever en målrettet innsats i forkant av selve opptaksprosessen. Det er lurt å starte med dette arbeidet i god tid før selve opptaket. Vi anbefaler minimum 1-2 års forberedelser.

Samle poeng

Man må ha arbeidet som tannlege i allmennpraksis i minimum to år for å kunne søke opptak som spesialistkandidat. Det oppnås full poengscore etter 6 års praksis.

Man kan inngå avtale om overtakelse av eksisterende spesialistpraksis eller få anbefaling av fylkestannlegen om faglig behov for spesialistkompetanse i distriktet. Man kan også inngå arbeidsavtale med offentlig arbeidsgiver med bindingstid etter ferdig utdannelse. Her vil det være fylkestannlege eller et kompetansesenter som vil være aktuell arbeidsgiver.

Man kan også samle poeng ved å vise spesiell interesse for fagdisiplinen. Dette kan gjøres ved å vise til gjennomførte kurs, deltatt i vitenskapelig arbeid, hospitert eller deltatt i annen relevant praksis som er spesielt knyttet til fagdisiplinen. Annen meritterende praksis kan også gi poeng.

Det er altså mye som man kan gjøre for å kvalifisere seg for opptak. Mye av kvalifiseringen kan skje i samarbeid med:

 • Privat spesialistpraksis - hospitering og avtale om overtakelse.
 • Fylkestannlegen - arbeidsavtale med bindningstid, avtale om etablering i distrikt.
 • Kompetansesenter - hospitering, hjelp med vitenskapelige arbeider og arbeidsavtale med bindningstid.
 • St. Olavs - hospitering
 • Universitet - hospitering, hjelp med vitenskapelige arbeider.

Lønn under utdanningen

For å få lønn under spesialistutdanningen er det aktuelt å inngå arbeidsavtale med fylkestannlegen eller kompetansesenteret (TkMidt). Begge organisasjonene lyser ut stillinger med lønn ut fra hva som vurderes som behovet i region. Dette skjer når universitetene har kunngjort hvilke spesialistutdanninger det vil være opptak til i det aktuelle året.

Universitetene informerer i fellesskap om opptak til spesialistutdanning. Informasjon om dette kan en finne i Tidende tidlig på sommeren eller ved å kontakte universitetene direkte.

Hospitering

Lære mer innen de ulike tannlegedisiplinene

For å få avtale hospitering ved TkMidt, ta kontakt med klinikkleder og fortell om hva du ønsker å lære mer om. Husk at det er mulig å komme på hospitering til alle deler av TkMidts virksomhet. Vi gleder oss til å lære bort nye kunnskaper til dem som vil lære.