Kompetanseutvikling

Introduksjon

TkMidt har i oppdrag å heve kompetansen blant tannhelse- og helsepersonell innenfor odontologi. Det gjør vi på flere forskjellige måter i samarbeid med andre. Les mer om vårt arbeid her.