Om TOO

Generell informasjon om TOO-prosjektet.

Hvem omfattes av tilbudet?

  • Personer som har vært utsatt for grov tortur
  • Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • Personer som lider av odontofobi

Hvordan få tilgang til tilbudet?  

Personer over 18 år kan selv ta kontakt med fylkestannlegen eller overtannlegen i sitt fylke/distrikt, eller med tannhelsetjenestens kompetansesenter i regionen for å bli satt på venteliste for vurdering.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til kompetansesenteret eller til et lokalt Tverrfaglig behandlerteam TOO.

Angstbehandling i TOO

Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær. Teamet tilbyr hovedsakelig angstbehandling i form av eksponeringsterapi. Terapiformen går ut på at du sammen med teamet gradvis øver på situasjoner du er redd for med mål om å redusere angsten og oppleve mestring i tannbehandlingssituasjoner. Behandlingen krever at du er motivert og at du deltar aktivt både under og mellom behandlingene.  

Tannbehandling i TOO

Etter endt angstbehandling overføres du til Tannbehandlerteam TOO som består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær i offentlige eller private klinikker. Dette teamet har særskilt kompetanse innen tilrettelagt tannbehandling og vil hjelpe deg med å få reparert tennene.  

Pasienter innlemmet i TOO får gratis tannbehandling frem til tannsettet er rehabilitert jamfør “God klinisk standard i tannhelsetjenesten”. Innenfor ordinær tannhelsetjeneste er ikke tannbehandlingen gratis, men noen behandlinger vil kunne gi rett til trygderefusjon. Man har anledning til å fortsette å møte til friskhetskontroller og tannbehandling hos sitt tannteam som ordinært betalende pasient etter at man er skrevet ut av TOO-prosjektet.

Hjelpemidler for deg som er redd for å gå til tannlegen

Det er mange ulike årsaker til at mennesker ikke klarer å oppsøke tannbehandling. Kanskje har du ikke vært til tannbehandling på mange år, eller lider deg gjennom tannbehandling når akutte behov oppstår. Fokus på, og kunnskap om, den redde pasienten har økt betydelig de siste årene. Veien mot gode erfaring med tannbehandling starter gjerne med en samtale og etablering av en trygg relasjon med en sensitiv tannlege. Da kan dere sammen se på hvilke tilrettelegginger det er mulig å tilby deg under behandlingen som kan gjøre behandlingen mer overkommelig.  

Her finner du noen hjelpemidler som du kan benytte deg av for å nå målet om god tannhelse.