Outreach

Kompetanseløft innen endodonti - effekten av kurs for tannleger i Møre- og Romsdal

Bakgrunn

Endodonti omhandler diagnostikk og behandling av tannens indre og omliggende strukturer, herunder rotfyllinger.

Formål

Outreach-prosjektet er et doktorgradsprosjekt som har som formål å studere kvaliteten av rotfyllinger i Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal, og evaluere effekten av et tilpasset opplæringskurs i endodonti for tannleger i samme fylke.

Metoder

Datainnsamlingen er avsluttet og analyser/skriving pågår. Avhandlingen forventes være ferdig i løpet av 2021.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • MRFK
  • UiO
  • NTNU

Publikasjoner

Effects of an individualised training course in endodontics on the knowledge and insights of dentists in Public Dental Service in Norway
Acta Odontol Scand
Effects of an individualized training course on technical quality and periapical status of teeth treated endodontically by dentists in the Public Dental Service in Norway: An observational intervention study
Int Endod J