Outreach

Kompetanseløft innen endodonti - effekten av kurs for tannleger i Møre- og Romsdal
Abhijit Sen
Seniorforsker

Bakgrunn

Endodonti omhandler diagnostikk og behandling av tannens indre og omliggende strukturer, herunder rotfyllinger.

Formål

Outreach-prosjektet er et doktorgradsprosjekt som har som formål å studere kvaliteten av rotfyllinger i Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal, og evaluere effekten av et tilpasset opplæringskurs i endodonti for tannleger i samme fylke.

Metoder

Datainnsamlingen er avsluttet og analyser/skriving pågår. Avhandlingen forventes være ferdig i løpet av 2021.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • MRFK
  • UiO
  • NTNU