Styrende organer

Styret er valgt av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.

Styremedlemmer

Steinar Aspli
Styreleder
Randi Dille
Personlig vara
Hanne Moe Bjørnbet
Nestleder
Per Olav Skurdal Hopsø
Personlig vara
Svein Otto Nilsen
Styremedlem
Kirsti Hamre Nilsen
Personlig vara
Marte Tronstad Dahl
Styremedlem TRFK
Hilde Jensen
Personlig vara
Marit Næss
Styremedlem ekstern
Kirsti Kvaløy
Personlig vara
Björn Gustavsson
Styremedlem ekstern
Kristian Onarheim
Personlig vara
Astrid J. Feuerherm
Ansattrepresentant
Marit Solhus
Personlig vara

Referater

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
19.05.2022
2022
Alle referat
03.02.2022
2022
Alle referat
19.05.2021
2021
Alle referat
7.04.2021
2021
Alle referat
6.12.2021
2021
Alle referat
17.11.2021
2021
Alle referat
22.10.2021
2021
Alle referat
09.02.2021
2021
Alle referat
31.01.2020
2020
Alle referat
29.04.2020
2020
Alle referat
20.08.2020
2020
Alle referat
20.05.2020
2020
Alle referat
18.11.2020
2020
Alle referat
16.09.2020
2020
Alle referat
13.01.2020
2020
Alle referat
07.03.2019
2019
Alle referat
29.05.2018
2018
Alle referat
25.05.2018
2018
Alle referat
23.04.2018
2018
Alle referat
22.06.2018
2018
Alle referat
08.05.2018
2018
Alle referat
03.10.2018
2018
Alle referat
03.09.2018
2018
Alle referat
03.04.2018
2018
Alle referat
27.09.2017
2017
Alle referat
24.11.2017
2017
Alle referat
20.12.2017
2017
Alle referat
13.03.2017
2017
Alle referat
08.02.2017
2017
Alle referat
05.04.2017
2017
Alle referat
02.11.2017
2017
Alle referat
17.06.2016
2016
Alle referat
12.10.2016
2016
Alle referat
12.02.2016
2016
Alle referat
09.11.2016
2016
Alle referat
09.03.2016
2016
Alle referat
08.04.2016
2016
Alle referat
07.09.2016
2016
Alle referat
27.08.2015
2015
Alle referat
23.11.2015
2015
Alle referat
23.10.2015
2015
Alle referat
21.01.2015
2015
Alle referat
20.03.2015
2015
Alle referat
19.06.2015
2015
Alle referat
18.09.2015
2015
Alle referat
17.04.2015
2015
Alle referat
13.02.2015
2015
Alle referat
31.10.2014
2014
Alle referat
29.08.2014
2014
Alle referat
25.09.2014
2014
Alle referat
25.04.2014
2014
Alle referat
04.07.2014
2014
Alle referat
24.05.2013
2013
Alle referat
23.10.2013
2013
Alle referat
21.06.2013
2013
Alle referat
13.09.2013
2013
Alle referat