Vårt samfunnsoppdrag

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS er et interkommunalt selskap med de to fylkeskommunene Møre og Romsdal og Trøndelag, som likeverdige eiere. Selskapets øverste organer er representantskap og styre.

Opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene har sin bakgrunn i stortingsmelding nr. 35, (2006 – 2007). I denne meldingen er de overordnede mål for sentrene at de skal:

  • sikre spesialisttannlegetjenester og å kunne ta imot henvisninger fra allmenntannhelsetjenesten, leger og andre

  • drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

  • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen

  • drive etterutdanning av tannhelsepersonell

  • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

 

Adresse

Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge, Klæbuveien 70, 5 etg., 7030 Trondheim, Norway

 

Parkering

Det er parkeringskjeller i bygget med betalingsautomat. I tillegg er det en NTNU parkeringsplass utenfor hvor man kan bruke appen Smartpark via Trondheim parkering, velg “NTNU besøkende” med en timepris på kr 25.

 

Fakturaadresse

EHF-faktura til nummer: 995 442 345
E-post: faktura_995442345@admento.no
Telefon: + 47 941 33 180
E-post: post@tkmidt.no

 

Åpningstider

Mandag – fredag fra 08:00 til 15:00