Organisasjon

TkMidt er et fylkeskommunalt selskap der vi arbeider med spesialistbehandling, forskning og tilrettelagt behandling innenfor tannhelsetjenesten.

Samfunnsoppdraget 

TkMidts samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen i Midt-Norge tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester og bidra til et kunnskapsløft innen tannhelse, til nytte for helsetjenesten og befolkningen.

  • Sikre tilgang til spesialisttannlegetjenester for befolkningen og ta imot henvisninger fra allmenn tannhelsetjenesten, leger og andre
  • Gi rådgivning til en samlet tannhelsetjeneste, til helsetjenesten og til befolkningen
  • Bidra til desentralisert spesialistutdanning av tannleger og tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistbehandling i samarbeid med odontologiske læresteder
  • Utøve og legge til rette for forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten i samarbeid med andre relevante fagmiljøer
  • Drive etterutdanning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell
  • Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

Fakturaadresse

Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF
Sentralt fakturamottak
Postboks 12
7400 Trondheim

  • Faktura skal under Deres ref merkes med fordelingsnummer 2289
  • På faktura skal det oppgis navn på bestiller
  • Organisasjonsnummer for e-faktura 924 378 611

Vi foretrekker at alle fakturaene blir sendt som EHF-faktura. Hvis dere ikke kan sende e-faktura, så må fakturaen sendes i post til fakturaadressen.

Det er ikke mulighet for å sende faktura på e-post. Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF(TkMidt), Professor Brochs gt. 2, 7030 Trondheim er ikke fakturaadresse, men leverings-, post- og besøksadresse.