SUMO (Spytt, underernæring, munntørrhet og oral helse

Kan betennelsesmarkører i spytt være til støtte for risikovurdering?

Bakgrunn

Prosjektet har oppstått fra et ønske om å analysere spyttprøvene som ble samlet inn i MUMS-studien (beskrevet under MUMS) for et utvalg inflammasjonsmarkører.

I MUMS fant vi en sammenheng mellom dårlig oral helse, munntørrhet, medikamentbruk og underernæring, og karakterisering av inflammasjonsstatus er et viktig element ved underernæring.

Formål

Hvis spytt er et egnet prøvemateriale for enkel analyse av inflammasjonstilstand, samt kan være til støtte for risikovurdering og diagnostikk så vil dette kunne lette prøvetaking av syke og eldre også i hjemmetjenesten. Prosjektet har dermed en potensiell innovasjonsverdi. Prosjektet er støttet med 170 000 fra St. Olavs forskningsfond.

Metoder

Spyttprøvene analyseres med hensyn på nivå av 93 ulike betennelsesmarkører, inkludert CRP.

Analyseresultater koples til journaldata samt kartleggingen av underernæring og oral helse som ble utført i MUMS.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • St. Olavs hospital
  • Biobank1

Publikasjoner

No items found.