Kjeve- og ansiktsradiologi

Bildediagnostikk av tenner, kjever og tilgrensende deler av ansiktet.

Hva er radiologi?

Radiologi er fagfeltet som omhandler undersøkelse og diagnostisering ved hjelp av røntgen. En kjeve- og ansiktsradiolog diagnostiserer funn på vanlige «tann-røntgen», kjeverøntgen (OPG), 3D-røntgen (CT/CBCT) og bløtvevsrøntgen (MR).

Radiologisk undersøkelse

Det kan være nødvendig å møte opp ved kompetansesenteret eller sykehus for å få utført enkelte avanserte røntgenundersøkelser. Røntgenbildene blir da vurdert av radiolog i etterkant av undersøkelsen. Tilbakemelding og beskrivelse av røntgenbildene blir formidlet til klinikken som har henvist deg for røntgenundersøkelsen. Behandlende tannlege/tannpleier/lege vil vurdere videre behandling basert på beskrivelsen fra radiologen.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

No items found.