Oral Kirurgi

Diagnostikk og kirurgisk behandling av sykdom i munn og kjever.

Hva er oral kirurgi?

Oral kirurgi er et fagfelt som omfatter kirurgiske inngrep i munn og kjeve, inkludert tanntrekkinger, fjerning av cyster og svulster, innsetting av tannimplantater og behandling av slimhinnelidelser.

Førstekonsultasjon

Ved første konsultasjon gjøre kirurgen en preoperativ vurdering, der det stilles diagnose og legger en videre plan for behandlingsløpet – altså alternativer, mulige komplikasjoner og ev prognoser. Dette basert på henvisningen, røntgen/OPG og klinisk vurdering. Som regel vil behandlingen gjøres ved første konsultasjon.    

Under og etter behandling

En kirurgisk operasjon vil alltid foregå under sterile forhold på en operasjonsstue innredet med tannlegestol. Det legges vekt på at behandlingen skal være smertefri. Lokalbedøvelse benyttes derfor i de fleste tilfeller. I noen tilfeller vil beroligende medikamenter også benyttes i forbindelse med operasjonen. Dersom beroligende medikamenter benyttes, vil disse gis på et eget rom før operasjonen. Detaljert informasjon om beroligende medikamenter vil gis før timen der det er aktuelt. Etter at operasjonen er ferdig, blir det gitt postoperativ informasjon og ev veiledning.

Ved oral kirurgiske inngrep vil man ha gjort forandringer på vev som igjen vil måtte gro, det er viktig at såret får hvile under tilhelingen og derfor er mest mulig i fred. Tilhelingen kan i noen tilfeller være noe ubehagelig, så det er greit å være forberedt på dette. I noen tilfeller må pasienten tilbake til henvisende tannklinikk for å fjerne sting.

Om du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

Samarbeid med sykehus

Ved TkMidt utføres ikke behandling i narkose. Vi har et samarbeid med St.Olavs Hospital der det utføres narkosebehandling på pasienter som måtte trenge dette.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

No items found.