Kjeveortopedi

Diagnostikk og behandling av tannstillingsfeil.

Hva er kjeveortopedi?

Kjeveortopedi er fagfeltet for bittavvik. tannstillingsfeil og vekst. I kjeveortopedi består behandlingen ofte av at pasienten får fast apparatur (regulering), men i noen tilfeller starter man også regulering med plate. Hensikten med kjeveortopedisk behandling er å få bedre funksjon og estetikk.  

Førstekonsultasjon

Første konsultasjon brukes til å kartlegge pasientens behov og problem, for så å legge en plan og kostnadsoverslag for videre behandling. Det gås igjennom pasientens sykdomshistorikk, symptomer og plager. I tillegg gjøres det en undersøkelse av tenner og bitt, inkludert røntgenbilder, ordinære og/eller digitale avtrykk av tenner.  

Behandlingsplanlegging

Ved kjeveortopedisk behandling vil det vanligvis være behov for nøye planlegging og koordinering før behandling kan påbegynnes. I noen tilfeller kreves involvering av flere medisinske og odontologiske spesialiteter. Det er derimot viktig at et behandlingsløp er godt planlagt for å sikre et mest mulig forutsigbart resultat og for å redusere risikoen for bivirkninger og komplikasjoner knyttet til behandlingen.

Kostnad

Kjeveortopedisk behandling gjøres på barn, ungdom og voksne. Dette er en behandling som blir dekket etter en prosentdel av staten (HELFO) og etter visse kriterier. Om man ikke faller inn under disse kriteriene, er det heller ikke sikkert at man får noen av kostnadene dekt.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

No items found.