Organisasjon

TkMidt er et fylkeskommunalt selskap der vi arbeider med spesialistbehandling, forskning og tilrettelagt behandling innenfor tannhelsetjenesten.

Last ned PDFStyrende organer

Samfunnsoppdraget 

TkMidts samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen i Midt-Norge tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester og bidra til et kunnskapsløft innen tannhelse, til nytte for helsetjenesten og befolkningen.

  • Sikre tilgang til spesialisttannlegetjenester for befolkningen og ta imot henvisninger fra allmenn tannhelsetjenesten, leger og andre
  • Gi rådgivning til en samlet tannhelsetjeneste, til helsetjenesten og til befolkningen
  • Bidra til desentralisert spesialistutdanning av tannleger og tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistbehandling i samarbeid med odontologiske læresteder
  • Utøve og legge til rette for forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten i samarbeid med andre relevante fagmiljøer
  • Drive etterutdanning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell
  • Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen