Eldreprosjektet

Fokus på munnstell i hjemmestjenesten

Bakgrunn

Munnstell hos brukere i hjemmetjenester er et forsømt område. Ansatte har liten eller ingen kompetanse omkring munnhelse og samhandling med den offentlige tannhelsetjenesten er ofte mangelfull.

Formål

Prosjektet pågikk i 2015-2017, og som hadde som formål å øke kompetanse blant ansatte i hjemmetjenesten i munnstell hos eldre gjennom et tilpasset undervisningsopplegg, samt å vurdere samhandlingen mellom hjemmetjenesten og Den offentlige tannhelsetjenesten.

Metoder

Spørreskjema og undervisning. Som del av prosjektet ble det utviklet undervisningsmateriell, munnstellkort, brosjyre og en enkel håndbok i munn- og tannstell rettet mot pleiere i hjemmetjenesten.

Publikasjoner

No items found.