Takster

Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis etter de tilenhver tid gjeldende takster for TkMidt.
Nummer
Beskrivelse
Pris
1.
Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier
990
2.
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist
1450
3.
Omfattende undersøkelseog diagnostikk hos spesialist
1990
4.
Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser
490
5.
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser
640
6.
Lokal og regional anestesi
180
101.
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling
1150
201.
Preparering og fylling av 1 flate ( kl I, II, V)
990
202.
Preparering og fylling av 2 flater
1490
203.
Preparering og fylling av 3 flater eller flere flater
1990
204.
Midlertidig fylling
690
210.
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)
5070
211.
Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5)
5830
212.
Rotfylling av molarer (tann 6 til 8)
7900
301.
Gull/porseleninnlegg 1 flate
3670
302.
Gull/porseleninnlegg 2 flater
4690
303.
Gull/porseleninnlegg 3 flater og skallfasetter
5450
304.
Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater eller mer
7280
305.
Resinsementert bro (etsebro)
5670
306.
Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese
7300
307.
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid
4430
310.
Hel over- eller underkjeveprotese
13100
311.
Helsett
21570
312.
Partiell protese med støpt metallskjellett
13750
313.
Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser
3100
401.
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot
870
402.
Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
570
404.
Incisjon av abcess
1340
405.
Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot
3100
501.
Systematisk behandling av marginal periodontitt (30 min)(se kommentar til takst) (Tannlege)
1550
502.
Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt
1550
705.
Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på tempomandibulær dysfunksjon
5040
802.
Tannrøntgen pr. bilde
120
1.
Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier
880
2.
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist
880