Takster

Gjeldende takster pr. 01.01.22 Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis etter de tilenhver tid gjeldende takster for TkMidt.

Nummer
Deskrivelse
Pris
1.
Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier
880
2.
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist
1210
3.
Omfattende undersøkelseog diagnostikk hos spesialist
1680
4.
Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser
480
5.
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser
620
6.
Lokal og regional anestesi
160
101.
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling
1120
201.
Preparering og fylling av 1 flate ( kl I, II, V)
850
202.
Preparering og fylling av 2 flater
1330
203.
Preparering og fylling av 3 flater eller flere flater
1580
204.
Midlertidig fylling
600
210.
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)
4920
211.
Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5)
5660
212.
Rotfylling av molarer (tann 6 til 8)
7120
301.
Gull/porseleninnlegg 1 flate
3560
302.
Gull/porseleninnlegg 2 flater
4550
303.
Gull/porseleninnlegg 3 flater og skallfasetter
5290
304.
Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater eller mer
7070
305.
Resinsementert bro (etsebro)
5500
306.
Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese
3510
307.
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid
4300
310.
Hel over- eller underkjeveprotese
11830
311.
Helsett
20940
312.
Partiell protese med støpt metallskjellett
13350
313.
Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser
4130
401.
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot
840
402.
Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
550
404.
Incisjon av abcess
1450
405.
Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot
3010
501.
Systematisk behandling av marginal periodontitt (30 min)(se kommentar til takst) (Tannlege)
1505
502.
Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt
1505
705.
Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på tempomandibulær dysfunksjon
4890
802.
Tannrøntgen pr. bilde
120
1.
Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier
880
2.
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist
880