Henvisninger

Henvisning til spesialist ved TkMidt sendes til Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Adresse

TkMidt
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) tar imot henviste pasienter fra tannleger og tannpleiere i både den private og offentlige tannhelsetjenesten. TkMidt tar også imot henvisninger fra psykologer og leger. Vi har følgende spesialiteter/tannleger:

 • Endodonti
 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Kjeveortopedi
 • Oral Kirurgi
 • Pedodonti
 • Periodonti
 • Protetikk

Alle pasienter som skal utredes/og eller behandles hos spesialist ved TkMidt, må foreløpig henvises skriftlig.
Henvisninger kan ikke sendes på e-post. TkMidt kan tilby tverrfaglig vurdering til beste for pasienten.

Henvisningen må inneholde

 • Hvem det henvises til
 • Årsak til henvisning/hva ønsker du at TkMidt skal bidra med?
 • Hvem som henviser med kontakt info.
 • Pasienter som tilhører prioriterte grupper MÅ henvises fra offentlig tannklinikk

Fullstendige pasientopplysninger

 • Adresse og telefonnummer
 • Personnummer 11 siffer
 • Relevante anamnestiske opplysninger
 • Navn på fastlege med kontaktopplysninger
 • Gruppeangivelse/rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten eller voksen betalende pasient
 • Innslagspunkt Helfo
 • Hvem skal betale hvis pasienten ikke skal betale selv
 • Pasientens journalnummer på offentlig klinikk

Videre opplysninger

 • Subjektive symptomer/kliniske funn/diagnose
 • Vurdering av hastegrad
 • Rtg. bilder må vedlegges, enten på CD eller minnepinne

Når pasienten er ferdigbehandlet, sendes epikrise til henviser

TkMidt har ikke tilbud om ordinær tannbehandling.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål i forbindelse med henvisningen.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

No items found.