Pasienthandbok

Kapittel 1

Forord

Det er bra og det er modig! Du har tatt det første steget. Du har nå mulighet til å få en bedre tannhelse og få nye og bedre erfaringer med tannlegen. Denne boka er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom tannleger, tannhelsesekretærer, tannpleiere og psykologer i TOO. Den bygger på våre erfaringer med- og vår kunnskap om odontofobi og hva den redde pasienten trenger for å kunne mestre enkel tannbehandling. Vårt mål er at du skal oppleve at det å få tannbehandling kan være greit!


Vi i TOO vet at det er mange ulike årsaker til at mennesker ikke greier å oppsøke tannbehandling. Felles for mennesker med odontofobi er at de aller fleste opplever det svært skamfullt, vanskelig og vondt å ikke klare og ta vare på tennene sine slik en skulle ønsket. Tannlegebesøk har blitt så vanskelig at man rett og slett ikke kommer seg avgårde til avtalt time. Dette betyr ikke at man ikke bryr seg om tennene sine. Det handler ikke om at man er dum. Å kunne smile, le, treffe andre mennesker og spise den maten vi liker er noe vi alle ønsker. Vi ønsker å hjelpe deg med tennene dine og med å kunne gå til tannbehandling. Gjennom dette håper vi at du kan få bedre livskvalitet!