Filter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ingen resultater

Det er ingen elementer som samsvarer med søket ditt
Filter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ingen resultater

Det er ingen elementer som samsvarer med søket ditt

Introduksjon 

Odontofobi, sterk angst for tannbehandling, rammer ca. 5% av den voksne befolkningen og er en av de mest vanlige fobiene blant voksne. 

Gjennom prosjektet «Tenner, skam og angst» utviklet Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) filmer om hvordan håndtere tannbehandlingsangst. 

– Målet med filmene er å gjøre det enklere for pasienter med ulik grad av tannbehandlingsangst til å oppsøke tannlege eller tannpleier. Prosjektet har også laget instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Dette for at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer skal bli enda tryggere i å gi traumesensitiv tannbehandling og ivareta god kommunikasjon med pasienten, sier psykologspesialist og prosjektleder Lena Myran ved TkMidt. 

Sammen med TkØ ved Vibeke Almaas har hun ledet utviklingsprosjektet, som ble finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse (RHP). I prosjektet deltok også Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), Norsk forening for odontofobi (NOFOBI) og Faggruppen i TOO-prosjektet*. 

Bakgrunn for prosjektet 

Rundt 15 % av den voksne befolkningen har mild- eller moderat tannbehandlingsvegring (Svenson, Hakeberg og Boman, 2016). Odontofobi fører til at mange unngår tannbehandlingsbesøk, noe som på sikt kan gi alvorlige konsekvenser for den orale helsen. Eksempler på dette er karies, smerter og tannkjøttsykdommer. Når den orale helsen svekkes, svekkes ofte også dagliglivets sosiale fungering, noe som igjen kan føre til redusert livskvalitet (Öst & Skaret, 2013). 

Det er flere årsaker til tannbehandlingsangst: Studier viser at tannbehandlingsangst ofte starter i barndommen, i sammenheng med smertefull eller krenkende behandling hos tannlegen (Bergren & Meynert, 1984; Skaret et al., 1998; Raadal et al., 2002). En annen vanlig årsak til tannbehandlingsangst er erfaringer med vold og overgrep. Mellom 5-10 % av nordmenn har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner (Hafstad og Augusti, 2019). Å være utsatt for orale overgrep øker forekomst av tannbehandlingsangst betraktelig (Willumsen 2001, 2004). Historikk med seksuelle overgrep kan medføre store vansker å etablere tillit til helsepersonell og innrette seg i tannbehandlingssituasjonen, for eksempel sette seg i tannlegestolen, slik at tannbehandling kan gjennomføres. 

Prosjektets mål

Prosjektets må var å utvikle et filmarkiv med korte filmer om tannbehandling og tannbehandlingsangst. Filmene skulle være rettet mot redde pasienter og mot tannhelsepersonell. Målet med filmene var tosidig: 

  • Filmer til pasienter: senke terskelen for å oppsøke tannbehandling og selvhjelp 
  • Filmer til tannhelsepersonell: faglig påfyll og nye verktøy for å behandle tannbehandlingsangst og yte traumesensitiv tannbehandling.

Introduksjon

Odontofobi, sterk angst for tannbehandling, rammer ca. 5% av den voksne befolkningen og er en av de mest vanlige fobiene blant voksne. 

Gjennom prosjektet «Tenner, skam og angst» utviklet Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) filmer om hvordan håndtere tannbehandlingsangst. 

– Målet med filmene er å gjøre det enklere for pasienter med ulik grad av tannbehandlingsangst til å oppsøke tannlege eller tannpleier. Prosjektet har også laget instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Dette for at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer skal bli enda tryggere i å gi traumesensitiv tannbehandling og ivareta god kommunikasjon med pasienten, sier psykologspesialist og prosjektleder Lena Myran ved TkMidt. 

Sammen med TkØ ved Vibeke Almaas har hun ledet utviklingsprosjektet, som ble finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse (RHP). I prosjektet deltok også Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), Norsk forening for odontofobi (NOFOBI) og Faggruppen i TOO-prosjektet*. 

Bakgrunn for prosjektet

Rundt 15 % av den voksne befolkningen har mild- eller moderat tannbehandlingsvegring (Svenson, Hakeberg og Boman, 2016). Odontofobi fører til at mange unngår tannbehandlingsbesøk, noe som på sikt kan gi alvorlige konsekvenser for den orale helsen. Eksempler på dette er karies, smerter og tannkjøttsykdommer. Når den orale helsen svekkes, svekkes ofte også dagliglivets sosiale fungering, noe som igjen kan føre til redusert livskvalitet (Öst & Skaret, 2013). 

Det er flere årsaker til tannbehandlingsangst: Studier viser at tannbehandlingsangst ofte starter i barndommen, i sammenheng med smertefull eller krenkende behandling hos tannlegen (Bergren & Meynert, 1984; Skaret et al., 1998; Raadal et al., 2002). En annen vanlig årsak til tannbehandlingsangst er erfaringer med vold og overgrep. Mellom 5-10 % av nordmenn har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner (Hafstad og Augusti, 2019). Å være utsatt for orale overgrep øker forekomst av tannbehandlingsangst betraktelig (Willumsen 2001, 2004). Historikk med seksuelle overgrep kan medføre store vansker å etablere tillit til helsepersonell og innrette seg i tannbehandlingssituasjonen, for eksempel sette seg i tannlegestolen, slik at tannbehandling kan gjennomføres. 

Prosjektets mål

Prosjektets må var å utvikle et filmarkiv med korte filmer om tannbehandling og tannbehandlingsangst. Filmene skulle være rettet mot redde pasienter og mot tannhelsepersonell. Målet med filmene var tosidig:

  • Filmer til pasienter: senke terskelen for å oppsøke tannbehandling og selvhjelp 
  • Filmer til tannhelsepersonell: faglig påfyll og nye verktøy for å behandle tannbehandlingsangst og yte traumesensitiv tannbehandling.