Endodonti

Diagnostikk og behandling av sykdom i pulpa (nerven) og i støttevevet rundt.

Hva er endodonti?

Endodonti er fagfeltet innen odontologi som omhandler forebyggelse og behandling av sykdom i pulpa (nerven) og i støttevevet rundt. Endodonti kan oversettes med «kunnskap om hva som er inni tann». I tennenes indre finnes pulpa som inneholder bløtvev med nerver og blodårer. Ved sykdom i pulpa er den vanligste behandlingen rotfylling.

Endodontisten har en 3-årig spesialistutdanning innen fagfeltet for å behandle tenner som må rotfylles, kirurgisk behandling relatert til rotfylling eller pasienter med smerter. I tillegg til kontroll og behandling av tenner som er skadet ved traumer (fall, slag eller lignende).

Fagfeltet grenser til andre odontologiske fagfelt som kariologi, oral mikrobiologi, protetikk og kirurgi.

Endodontisk behandling

Ved første konsultasjon tas det flere røntgenbilder for å kunne diagnostisere tannen og rotkanalene på best mulig måte. Deretter forklarer spesialisten nøye behandlingen, prognose for tannen og om tannen må få protetisk behandling etter avsluttet endodontisk behandling.

Rotbehandlingen utføres med god bedøvelse og oftest med maskinelle rotende instrumenter. Det er viktig å jobbe under sterile forhold, så under behandling isoleres tannen fra bakteriene i munnhulen med en gummiduk (kofferdamduk). Rotfyllingen kan utføres i samme eller påfølgende behandlingsseanse, avhengig av diagnosen. Det informeres om dette i forbindelse med gjennomgang av behandling.

I etterkant av behandlingen er det vanlig å oppleve overgående lett ømhet. Ved sjeldne tilfeller kan det bli smerter og noen ganger også en hevelse. Ta kontakt med spesialisten dersom smertene vedvare eller hevelsen bli større, det kan være aktuelt å gi tilleggsbehandling i slike tilfeller.

Endodontisten vil sende en epikrise (rapport) til henvisende tannlege etter avsluttet endodontisk behandling. Epikrisen beskriver hvilken behandling som er blitt utført og om forventet prognose. Henvisende tannlege vil sluttbehandle tannen og følge opp med kontroller av den rotfylte tannen. Rotfyllingene må følges opp med årlige røntgenkontroller i 5 år.

Rotfylling av tenner regnes som en meget sikker behandlingsform. De fleste behandlingene utført av endodontist er vellykkede. Forskning viser vellykkethets prosent på opp til 95 % (avhengig av diagnose). Unntaksvis må tannen få en annen form for endodontisk behandling etter avsluttet rotfylling.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

Rotbehandling
Informasjon prosessen rundt rotbehandling.