Pedodonti

Diagnostikk og behandling av orale tilstander hos barn og ungdom.

Hva er pedodonti?

Pedodonti er fagfeltet som tar for seg barnetannpleie. Det vil si at det omfatter de ulike behandlinger som omfatter og er tilpasset til pasienter som er under vekst og utvikling, altså barn og unge mellom 0-18 år.

Førstekonsultasjon

Første konsultasjon brukes til å kartlegge pasientens behov og problem, for så å legge en plan for videre behandling. Pasientens sykdomshistorikk, symptomer og plager gjennomgås før munnhule og tenner undersøkes klinisk og ved hjelp av røntgenbilder. Som regel fotograferes også ansikt, munnhule og tenner ved førstekonsultasjonen.

Behandlingsplanlegging

Ved behandling av sammensatte problemstillinger vil det vanligvis være behov for nøye planlegging og koordinering før behandling kan påbegynnes. Dette arbeidet krever ofte involvering av flere medisinske og odontologiske spesialiteter og kan være tidkrevende. Det er derimot viktig at et behandlingsløp er godt planlagt for å sikre et mest mulig forutsigbart resultat og for å redusere risikoen for bivirkninger og komplikasjoner knyttet til behandling. Behandlingsplanen kan derfor som regel ikke presenteres ved førstekonsultasjonen.

Pedodonti i Midt-Norge

I Midt-Norge har vi tre pedodontister, to i Trondheim på TkMidt og en på Levanger tilknyttet DOT. Pedodontistene i Midt-Norge har et tett samarbeid seg imellom.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

Første besøk på tannklinikk
Informasjon til foreldre/foresatte om første besøket på tannklinikk.
God tannhelse fra første tann
Informasjon til foreldre/foresatte