Protetikk

Diagnostikk og behandling for å ivareta oral funksjon, komfort og estetikk.

Hva er protetikk?

Protetikk er fagfeltet som omhandler erstatning av tapt tannsubstans og erstatning av manglende tenner. Oppbygging og erstatning av tenner kan gjøres ved hjelp av komposittmaterialer, metall- og porselenskroner og broer, avtakbare proteseløsninger og/eller implantatbaserte tannerstatninger. Protetikeren jobber også med bittfysiologiskeproblemstillinger.

Førstekonsultasjon

Første konsultasjon brukes til å kartlegge pasientens behov og problem, for så å legge en plan for videre behandling. Det gås igjennom pasientens sykdomshistorikk, symptomer, plager og ønsker/forventninger til behandlingen. Ved konsultasjonen gjøres det en undersøkelse av munn og tenner, inkludert røntgenbilder og kliniske foto.  

Behandlingsplanlegging

Ved behandling av sammensatte problemstillinger vil det vanligvis være behov for nøye planlegging og koordinering før behandling kan påbegynnes. Dette arbeidet krever ofte involvering av flere medisinske og odontologiske spesialiteter og kan være tidkrevende. Det er derimot viktig at et behandlingsløp er godt planlagt for å sikre et mest mulig forutsigbart resultat og for å redusere risikoen for bivirkninger og komplikasjoner knyttet til behandling. Behandlingsplanen kan derfor som regel ikke presenteres ved førstekonsultasjonen.

Videre informasjon

Tilleggsinformasjon

Delprotese
Informasjon om delproteser, forskjellige typer, vedlikehold og renhold.
Helprotese
Informasjon om helproteser og prosessen rundt det å få helprotese.