Karies

Informasjon om karies, og hvordan forebygge og behandle karies.

Karies eller “hull i tennene” er den vanligste sykdommen i munnen, og er den vanligste ikke-smittsomme sykdommen i verden. Rundt 70 % av alle norske 18 åringer har hatt ett eller flere hull i tennene*.

Tennene bygd opp av tre lag: emalje, dentin og pulpa (nerven).

Karies oppstår når bakterier blir liggende på tennene over tid. Bakteriebelegg kan dannes på tennenes overflate når vi spiser eller drikker sukkerholdig mat eller drikke. Bakteriene danner syre som gjør emaljen på tannen svakere og svakere. Til slutt brytes emaljen ned og det dannes hull i tannen.

Hvordan kan man forebygge karies?

Det viktigste du kan gjøre for å holde tennene dine friske er å pusse tenner hver morgen og hver kveld med fluortannkrem (etter frokost og rett før du legger deg). Hensikten med tannpuss er å pusse vekk bakteriene og matrester som kan bidra til karies. Fluortannkremen er med på å styrke tennene dine mot karies. For å få gi deg selv og dine tenner en best mulig beskyttelse fra fluortannkremen bør du unngå å skylle munnen med vann etter tannpuss, og avvente med å spise eller drikke den første timen etter tannpuss. Fluoren får da tid til å virke og beskytter tennene dine godt!

Tannlegen eller tannpleieren din anbefaler ofte også at du bruker tanntråd eller interdental børster (flaskekoster) daglig, på denne måte får du også rengjort mellom tennene. I tillegg anbefales bruk av ekstra fluor dersom du har økt risiko for karies. Dette kan være i form av tabletter eller skyll.

I tillegg til puss to ganger daglig, bidrar også spyttet du har i munnen som din egen forsvarsmekanisme mot karies. For å beskytte tennene dine godt trenger spyttet litt tid mellom hvert måltid. Om du hyppig spiser og drikker noe sukkerholdig så vil spyttet ha mindre mulighet til å beskytte tennene mot karies. Regelmessige måltider og vann som tørstedrikk bidrar derfor til god tannhelse! Da er du med på å gi din egen munn gode arbeidsforhold til å forebygge hull i tennene dine.

Barn bør ha hjelp til tannpuss frem til de mestrer det godt nok selv, dette varierer fra barn til barn, men til rundt 10 årsalder.

Hvordan behandles karies?

I et tidlig stadium kan kariesskader enkelt behandles med godt renhold og fluor. Med grundig tannpuss med fluortannkrem minst to ganger daglig og fluortilskudd (tabletter eller skyll) kan du stoppe kariesangrepet. Tannlegen eller tannpleieren din kan gi deg gode råd om dette, de kan også gi deg ekstra fluorbehandling ved å pensle tennene med konsentrert fluor. Hvis dere klarer å stoppe kariesangrepet tidlig, slipper du å bore og reparere tannen med fylling.

Når kariesangrepet har gått igjennom tannens emalje må tannen repareres med en fylling for å stanse utviklingen av kariesangrepet. Slike kariesangrep kan ikke stanses bare med et godt renhold og fluor, men kariesangrepet må fjernes av tannlege. Tannlegen fjerner den delen av tanna som er skadd og tetter deretter hullet med en fylling. En fylling er et hvitt materiale som erstatter den delen av tannen som måtte fjernes. I noen tilfeller kan det også bli aktuelt med en krone

Selv en tann som er reparert kan få nye hull hvis det ikke utføres godt renhold hver dag. Om kariesangrepet blir dypt og kommer inn til nerven kan det bli nødvendig med en rotfylling.

Gode vaner

  • Puss tennene to ganger daglig med fluortannkrem
  • Gjør rent mellom tennene hver dag
  • Bruk fluortilskudd om det er anbefalt for deg
  • Unngå småspising mellom måltider
  • Drikk vann som tørstedrikk
  • Spør tannlegen eller tannpleieren din om du lurer på noe

(*tall fra 2019 - hentet fra ssb.no).