Tannimplantat

Informasjon om tannimplantat, kostnad, behandling og vedlikehold.

Tannimplantat kan erstatte én eller flere manglende tenner. Denne brosjyren forteller om tannimplantater, kostnader, vedlikehold og andre ting du måtte lure på.

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en kunstig rot som settes inn i kjevebenet. På implantatet kan tannlegen feste en «toppkonstruksjon» i form av en krone, bro eller protese for å erstatte manglende tenner.  

Selve implantatet er vanligvis laget av titan og ligner en skrue. Implantater kan ha ulike størrelser og må gro fast i selve kjevebeinet før toppkonstruksjonen kan lages og settes på.  

Når er implantat aktuell behandling?

Implantat kan erstatte tenner som er mistet på grunn av karies, sykdom, skader eller tenner som mangler fra naturens side (agenesi). Hvis du mangler mange tenner, kan tannlegen sette inn flere implantater som kan gi feste for en bro eller protese.  

Hvem kan få implantat?

Implantatbehandling er en anerkjent behandlingsmetode som mange kan ha nytte av. De fleste som mangler en eller flere tenner kan behandles, men for lite bein i kjeven, sykdom eller medisinbruk kan begrense mulighetene for behandling med implantater. En grundig undersøkelse hos tannlegen kan gi deg svar på om implantat eller om andre behandlinger vil være den beste måten for deg å erstatte tapte tenner.  

Hvor lenge varer et implantat?

Implantat er en struktur som kan sitte meget lenge og i beste fall hele livet. Hvor lenge et implantat sitter er helt avhengig av jobben som blir gjort for å vedlikeholde implantatet. Det er den daglige jobben som gjøres som er viktigst, og med godt renhold vil implantatet kunne vare livet ut.    

Slik foregår behandlingen:

 1. Grundig undersøkelse, som inkluderer røntgenbilder og avtrykk av kjevene.
 2. Implantatet opereres inn i kjevebeinet og må ha tid til gro, vanligvis tar det fra 3 til 6 måneder for skruen å feste seg.
 3. Av og til velger man å skjule implantatet under tannkjøttet mens det gror. I så fall må det gjøres en liten operasjon for å sette på en forlengelse gjennom tannkjøttet.
 4. Etter at implantatet har grodd helt fast i kjeven vil tannlegen ta avtrykk som sendes til en tanntekniker som lager krone, bro eller protese.
 5. Tannlegen fester den ferdige toppkonstruksjonen (kronen, broen eller protesen) til implantatet i munnen.
 6. Etterkontroller hos tannlege eller tannpleier.

Hva koster et implantat?

Dette vil selvsagt variere mye etter hvor mange og hvilke tenner som skal erstattes eller hvilken behandlingsform man velger. Du har krav på et spesifisert kostnadsoverslag hos din tannlege. Å erstatte en enkelt tann med implantat, er noe dyrere enn å erstatte den med en tradisjonell bro, men man unngår å slipe ned nabotenner. I visse tilfeller kan du få trygderefusjon for implantatarbeider, tannlegen kan gi deg opplysninger om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har.

Hva må du selv gjøre?

 • Gi tannlegen alle helseopplysningene dine, på denne måten kan behandlingen gjøres på en trygg måte. Tannlegen kan da også vurdere om du har krav på trygderefusjon.
 • Følg tannlegens anvisninger før, etter og i operasjons-perioden for å få best mulig resultat av behandlingen.  
 • Implantatene krever like godt renhold som egne tenner. Bakteriebelegget langs tannkjøttet og på kronene, må fjernes morgen og kveld. I tillegg til vanlig tannbørste, bør du bruke «flaskekost» og/eller tanntråd der det er mulig.
 • Unngå å røyke eller å snuse i tiden før, under og etter innsetting av implantatet.

Vedlikehold av implantater

 • Implantater er en økonomisk investering i egen tannhelse, og trenger grundig vedlikehold for å kunne vare lenge.
 • Bruk tannlege og tannpleier for å få instruksjon i renhold og for å få tips om det daglige vedlikeholdet.
 • Implantatene bør kontrolleres jevnlig hos tannlege eller tannpleier på samme måte som dine egne tenner.
 • Hvis du røyker, øker risikoen for at implantatene kan løsne og må fjernes.