Tannpleie for eldre

Informasjon til eldre om munnhelse, medikamenter, kosthold og rettigheter.

Når vi blir eldre, trenger vi ofte en ekstra innsats for å beholde en god munn- og tannhelse.

Munnhygiene

Det er ønskelig med en god munn- og tannhelse lengst mulig, og med godt stell varer tennene hele livet. Dine rutiner når det gjelder kosthold, renhold av tennene og bruk av fluor er avgjørende for å opprettholde god tannhelse.

Alle som har egne tenner trenger tannpuss med fluortannkrem morgen og kveld; helst etter frokost og etter dagens siste måltid. Vær systematisk og pass på at alle mellomrom og baksiden på tennene også blir rene. Her kan tanntråd, tannstikker eller interdentalbørster være gode hjelpemidler. Husk også å børste tungen.

Dersom du har protese (gebiss), for alle eller noen av tennene, skal denne tas ut av munnen hver kveld. Rengjøring av protesen bør gjøres en gang om dagen, for å unngå infeksjoner fra bakterier og sopp, med en egnet tannbørste (protesebørste) og såpe (zalo). Tannkrem inneholder ofte slipemidler som over tid kan gjøre protesene vanskeligere å holde rene.

Din tannhelse avgjør om du har behov for andre former for fluor og/eller andre type hjelpemidler i tillegg. Snakk med din tannlege/tannpleier om hvordan du best kan holde tennene rene og hva du trenger av fluortilskudd.

Kosthold

Småspising og drikking av søtt og syrlig mellom måltidene er den vanligste årsaken til hull i tennene. Det er bedre med 4–5 lette måltider enn få og store. De kostvanene som er bra for helsen, er også de beste for å bevare tannhelsen. Vann er det beste du kan drikke.

Medisiner og sykdom

Det er svært viktig at du melder fra om bruk av medisiner før tannbehandling starter. Det gjelder spesielt blodfortynnende midler. En rekke medisiner gir munntørrhet som en bivirkning. Ved munntørrhet bør tennene undersøkes av tannlege/tannpleier oftere enn ellers., dette fordi munntørrhet øker risikoen for hull i tennene ettersom spytt beskytter tennene mot karies. Det finnes en rekke sukkerfrie alternativer hvis du har behov for å drikke eller suge på pastiller mellom måltidene.

Før all hjertekirurgi og stråle-behandling er det helt nødvendig at du får utført en fullstendig sjekk av tennene.

Det er en klar sammenheng mellom bruk av tobakk og ulike sykdommer i munnhulen. Spør din tannlege/tannpleier om hjelp hvis du ønsker å slutte å bruke tobakk.

Bruker du medisiner, kan du være spesielt utsatt for sykdom i tenner og tannkjøtt. Informer alltid din tannlege/tannpleier om all medisinbruk og be om råd.

Rett til gratis tannpleie

Lov om tannhelsetjenesten gir deg rett til gratis tannpleie fra Den offentlige tannhelsetjenesten hvis du bor i institusjon eller er under omsorg av hjemmesykepleien en gang i uka. Denne rettigheten gjelder om du har bodd på institusjon i minst tre siste måneder eller mer.

Ta kontakt med nærmeste offentlige tannklinikk for informasjon.