Periodontitt

Informasjon om periodontitt, forebygging og behandling.

Periodontitt er en kronisk betennelsessykdom som kan oppstå i vevet som omgir tennene.

Dette er en brosjyre som forteller mer om periodontitt og hvordan du kan forebygge eller ivareta tannhelsen din på en god måte ved periodontitt. Friskt tannkjøtt er rosa og sitter stramt inntil tennene. Ved å pusse tennene og holde munnen ren vil tannkjøttet holde seg friskt. I løpet av livet vil nesten alle utvikle en form for gingivitt, eller tannkjøttsbetennelse. Dette er kroppens egen måte å si fra på om at plakk/bakterier blir liggende igjen, og at renholdet bør bedres.

Hva er gingivitt?

Gingivitt (tannkjøttsbetennelse) oppstår når det daglige bakteriebelegget, som dannes på tennene, ikke er blitt fjernet (f.eks. ved manglende tannpuss). Gingivitt er synlig i munnen ved at tannkjøttskanten, langs tennene, er rødlig og hovent og du kan blø lett når tennene pusses eller tanntråd brukes. For å forebygge gingivitt er det viktig å pusse godt morgen og kveld, og få gode tannhelserutiner. På denne måten bidrar du til at bakteriebelegget ikke blir liggende på tennene dine. Gingivitt er en reversibel tilstand, og tilstanden (gingivitt) kan fjernes med godt renhold.  

Dersom bakteriebelegget får ligge urørt i munnen over tid kan det forkalkes og bli til tannstein. Tannstein er litt ru i overflaten og derfor kan flere bakterier feste seg, og bakteriebelegget vil vokse. Tannstein fester seg til tennene og kan ikke fjernes ved tannpuss. Fjerning av tannstein må gjøres hos tannpleier eller tannlege.  

Hva er periodontitt?

Periodontitt er en tannkjøttsykdom som skyldes bakteriebelegg og tannstein i tannkjøttlommene, som over tid, fører til at tannens feste og kjevebeinet skades. Når bakteriebelegget får bli på tennene, og kommer dypere i tannkjøttlommen kan dette skade kjevebeinet. Dette kan oppstå uten at du legger merke til det.

Ved ubehandlet periodontitt vil du miste beinmasse i kjevebeinet, og tennene vil ha dårligere feste i kjeven. For å stoppe utviklingen av sykdommen må årsaken fjernes, dette gjøres hos tannlege eller tannpleier.

Den som har periodontitt, må å ha et grundig renhold for å hindre videre utvikling av sykdommen, med tap av kjevebein. Spesielt siden kjevebeinet kan ikke vokse ut igjen. Målet med behandlingen hos tannlege eller tannpleier vil være å gi pasienten de verktøy man trenger for å hindre utvikling av sykdommen og at tenner løsner.

Periodontitt er en irreversibel tilstand, det vil si at dersom sykdommen har oppstått vil det være permanent skade på kjevebeinet og tannens feste. I motsetning til gingivitt, som er en reversibel tilstand, og tilstanden (gingivitt) kan fjernes med godt renhold.  

Hvordan kan man forebygge periodontitt?

God hygiene er nødvendig for å lykkes med å stabilisere eller hindre videreutvikling av periodontitt. Regelmessig renhold hjemme, som puss 2-3 ganger daglig, i minst 2 min per gang, og bruk av interdentalbørster er en viktig del for å forebygge videre utvikling av periodontitt.

Noen livsstilsvaner eller sykdommer kan være med å påvirke periodontitt, som for eksempel røyking og ukontrollert diabetes. For å stabilisere utviklingen av periodontitt er det viktig å være motivert for å endre vaner og å bli røykfri. Røyking kan hindre blodgjennomstrømningen i tannkjøttet, og derfor vil ikke røykere oppdage gingivitt like raskt.  

Hør med din tannlege eller tannpleier for mer informasjon, og hva du kan gjøre. De kan også vise deg hvordan du kan få et best mulig resultat med din tannpuss og hvor dine utviklingsområder ligger.  

Hvordan behandles periodontitt?

Periodontitt behandles av tannpleier, tannlege eller spesialist, avhengig av alvorlighetsgrad eller behandlingsplan. Det første behandleren begynner med er å gi pasienten god informasjon, kartlegge helse og vaner, og gi opplæring for å opprettholde godt munnstell hjemme.  

Årsaken til sykdommen må behandles. Hvis tannkjøttet holdes friskt og plakk/tannstein fjernes regelmessig vil en kunne unngå utvikling av periodontitt. Det vil da være mulig å holde sykdommen i sjakk. Tannstein kan dannes lettere hos noen pasienter, og spesielt hos de som røyker.  

Om pasienten følger behandlingsforløpet og regelmessig rengjøring av tannoverflatene blir gjort, vil det kunne være god prognose på behandlingen. Men det finnes årsaker som kan gi dårligere prognose på periodontittbehandlingen.  

Periodontitt krever god oppfølging både av behandler og du som pasient. Det vil bli satt opp regelmessige timer til rens/kontroll og i noen tilfeller trengs det også andre tiltak. Dette vil tannpleieren, tannlegen eller spesialisten din opplyse deg om, og veilede deg i veien videre.  

Behandleren din kan også bidra med kostnadsoverslag og dere kan sammen lage en behandlingsplan.  

Anbefalinger for renhold

  • Daglig renhold mellom tennene, med f.eks. interdentalbørster.  
  • Elektrisk børste eller vanlig tannbørste, med god teknikk
  • Grundig puss, 2-3 ganger daglig, minst 2 min hver gang

Refusjoner

Folketrygdloven kapittel 6 gir rett til stønad ved «Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt» og «Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt». Egenandel for disse behandlingene inngår i «frikort for helsetjenester». Hør med tannpleieren eller tannlegen din om du har noen spørsmål.