Første besøk på tannklinikk

Informasjon til foreldre/foresatte om første besøket på tannklinikk.

Første besøket på tannklinikken kan være både spennende og litt fremmed siden vi skal kikke på tennene.

Forberedelser

Barnet trenger å forberede seg på hva som skal skje på tannhelsekontrollen. Før besøket er det fint å la barnet øve seg på å gape foran speilet mens dere teller tennene. Fortell om stolen, lampen og det lille speilet som blir brukt til å sjekke tennene. Det kan være at det allerede første gangen blir nødvendig å “pirke” litt i tennene.

Trygghet

Dette besøket skal legge grunnlaget for et tillitsforhold som skal vare livet ut, og tannhelsepersonellet vil gjøre sitt beste for at tannhelsekontrollen skal være en positiv opplevelse for alle.

Barnet skal være hovedpersonen, og den som følger vil oppleve at tannhelsepersonellet i første omgang henvender seg direkte til barnet. De vil bruke god tid til å prate for å skape tillit på barnets premisser.

Det gir trygghet for barnet at den som følger har et avslappet forhold til det å gå til tannpleier/tannlege. Ta kontakt med tannklinikken før besøket og gi beskjed hvis barnet er spesielt engstelig. Sammen kan dere finne frem til den beste ordningen for barnet.

Barnets tannhelse

Dere vil få informasjon og veiledning om hva som må gjøres for å bevare en god tannhelse. Den offentlige tannhelsetjenestens ansvar er å veilede om hvordan dere best skal klare oppgaven.

Spør om det du lurer på – stort og smått som angår barnets tannhelse. Opplys om sykdommer, medisinbruk eller utfordringer med kostholdet. Dette kan ha betydning for tannhelsen.