Kroner

Informasjon om kroner, behandlingsforløpet og vedlikehold.

En krone erstatter den delen av tanna som vises over tannkjøttet, når en fylling ikke lengre er det beste alternativet. Når en tann er sterkt skadet og mye tannsubstans har gått tapt, kan det være vanskelig å reparere tannen tilfredsstillende med en vanlig fylling. Da kan det være aktuelt å lage en krone. En krone ser ut som en naturlig tann.

Prosessen

For å forberede tannen til en krone må tannlegen først slipe til tannen. Tannen slipes litt som en sylinder/kjegle, og deretter tas et avtrykk eller skannes munnhulen. Dette sendes til tanntekniker som lager en krone.  

Etter tilsliping og avtrykk/skanning, må tannen beskyttes med en midlertidig krone. Midlertidige kroner fremstilles stort sett av et tannfarget plastmateriale som festes med en midlertidig sement på den slipte tannen.

Før kronen sementeres (festes på den klargjorte tanna) kontrollerer tannlegen at den passer på den tilslipte tannen, er i riktig kontakt med nabotennene, passer i bittet og at utseende og farge er tilfredsstillende. Noen ganger kan det være behov for omfattende justeringer og kronen må sendes tilbake til tannteknikeren, og noen ganger kan det også være nødvendig at tannlegen tar nytt avtrykk. Når kronen er tilfredsstillende, kan den settes fast på tannen ved hjelp av en spesiell type sement.

Er tannen rotfylt fra før, kontrollerer tannlegen rotfyllingens tetthet og kvalitet. Om rotfyllingen ikke lenger er optimal, bør den gjøres om igjen (før kronen settes på) dersom dette lar seg gjøre.  

Materialer

Det finnes ulike kronetyper og materialer, og disse har forskjellige egenskaper når det gjelder styrke og estetikk. Kronene lages i materialer som helmetall, metall-keram (en metallkappe dekket med tannfarget keram, altså porselen) eller helkeram (porselen). Alle disse har forskjellige egenskaper, for eksempel så er helmetall sterkere enn kroner med porselen, mens porselens kroner er estetisk penere og materiale velges etter lokalisasjon og behov.  

Alternativ behandling for krone

Et rimeligere alternativ til behandling med krone er å bygge opp tannen med en fylling av kompositt (plast). Dette regnes normalt som en svakere løsning, og kan gi dårligere estetikk sammenliknet med en krone. I noen tilfeller er ikke mulig å legge en god fylling, og da vil en krone være eneste alternativ for å forhindre at tannen går tapt.

Stiftkrone

Iblant kan tannen være så skadet at det er utilstrekkelig feste for en krone. Da kan tannlegen forlenge tannen med en stift og en oppbygning, en såkalt stiftkonus.  For å kunne sette en stift må tannen rotfylles hvis den ikke allerede er det. En del av rotfyllingsmassen fjernes for å gjøre plass til stiften. Stiften settes fast inne i roten og festes med en spesiell sement.

Stifter og oppbygninger er ofte laget av en metallegering, men også av kompositt (plast), keramikk eller fiber.  

En tann som er rotfylt og har stift og krone, vil aldri være like sterk som en frisk tann. Ved tygging kan belastningen på stiften bli stor og stiften/tannen kan knekke eller få en sprekk i roten. Dette medfører ofte at tannen må trekkes.

Karies

Selv om en tann har fått en krone så kan det bli hull (karies) i overgangen mellom kronekanten og tannoverflaten når det setter seg fast plakk og bakterier, og ofte kan slike hull repareres med en fylling. Dersom hullet er stort og/eller utilgjengelig for reparasjon, kan det bli nødvendig å lage en ny krone. Det er derfor viktig å være nøye med renholdet og ha god munnhygiene.    

Komplikasjoner

Slitasje og fraktur

En krone kan slites ned ved tygging, og kronematerialer kan også frakturere, for eksempel kan porselen chippe av.

Behov for rotfylling

Noen ganger kan det bli behov for at tannen rotfylles rett etter at den er slipt på grunn av at vevet i tannen reagerer på sliping eller tannvevet er betent fra før. I så fall rotfylles tannen før det fremstilles en krone.

Det kan også oppstå behov for en rotfylling senere. Da kan man prøve å behandle tannen gjennom tannkronen.  

Hvor lenge varer en krone?

Det er ønskelig at en krone skal vare i mange år. Likevel er det en del årsaker som kan forkorte levetiden til en krone. Dette kan være slitasje, brudd på porselenet, karies under kronekanten eller andre skader/sykdommer. I de tilfeller der karies eller porselens-bruddet ikke kan repareres og påvirker kronens funksjon, kan det være aktuelt med en ny krone.  

Renhold/hygiene

Det kan bli hull på tannen langs kronekanten, og tannkjøttsbetennelser kan forekomme rundt kroner. Et godt renhold og bruk av fluor er derfor en forutsetning for at slike restaureringer skal vare og fungere over lang tid. Det er også nødvendig med regelmessige kontroller hos tannlege/tannpleier. De vil instruere og gi deg råd om renholdet.