Rotbehandling

Informasjon prosessen rundt rotbehandling.

En tann består av emalje, dentin og pulpa (nerven). Hvis det blir betennelse i tannen, må tannlegen rotbehandle tannen for å bevare den.

Når må en tann rotbehandles?

Når pulpa (nerven) er skadet/betent eller død, er det nødvendig å foreta rotbehandling for å bevare tannen. De fleste rotbehandlinger skyldes kariesangrep (hull) som er kommet helt inn til nerven, bakteriene vil da kunne komme inn til nerven og føre til irritasjon. Resultatet kan bli utvikling av betennelse i nerven, og dersom infeksjonen får stå ubehandlet også i kjevebenet rundt tannroten. Slike betennelser ved rotspissen kan etter en tid ses som en mørk skygge på røntgenbildet fordi kjevebenet blir oppløst. Betennelsene kan etter hvert også utvikle seg til tannbyll eller en cyste. Man kan også trenge rotbehandling av for eksempel slag mot tannen, fraktur av tannen/rota eller andre årsaker.  

Behandling  

Rotbehandlingen har som formål å bevare tannen ved å fjerne nervevev og bakterier, så fylles rotkanalene med rotfyllingsmateriale. Man trenger ofte flere besøk på tannklinikken for å fullføre en rotfylling.  

Tannlegen starter med å isolere tannen fra resten av munnen. Dette gjøres ved at tannlegen setter på kofferdam over de andre tennene, se illustrasjon. Tannlegen vil ha det så rent som mulig mens de arbeider, kofferdammen beskytter mot at det kommer spytt og bakterier inn i tanna, den forhindrer også at instrument og preparater brukt i behandlingen havner i munnen.  

Tann og kofferdam vaskes med desinfiserende middel før man går videre. Innvendig spyles tannen med natriumhypokloritt, dette kan lukte litt klor, altså som det gjør i svømmehaller. Kofferdam er en meget viktig del i behandlingen.

Når tannlegen har åpnet tannen inn til nerve og satt kofferdammen på plass kan den grundige rensingen av rotkanalene begynne og alt nervevev i tannen blir da fjernet. Utrensingen gjøres ved hjelp av spesialinstrumenter. Når tannlegen er ferdig med rensingen, blir rotkanalen(e) desinfisert og fylt med et rotfyllingsmateriale, eller et midlertidig innlegg.  

Mange pasienter tror at tannlegen «tar bort» betennelsen, det er en misforståelse. Tannlegen renser ut tannen og fjerner årsaken til betennelsen, da gir man kroppen bedre forutsetninger for å kunne ta seg av betennelsen selv. I de fleste tilfeller går tilhelingen bra, men det kan også være faktorer ved tannen som gjør at tilhelingen enten går tregere eller ikke er vellykket. I de tilfeller når behandlingen ikke oppnår ønsket resultat, kan det være nødvendig med et lite kirurgisk inngrep der man fjerner ut den gjenværende betennelsen.  

Etter rotbehandling  

Etter rotbehandlingen kan du et par dager ofte oppleve lette, forbigående smerter eller føle at tannen murrer litt – den er «annerledes». Disse symptomene går normalt over, men fortsetter smertene eller at de gradvis øker, må du kontakte tannlegen. Etter at tannen er rotfylt, må tannlegen legge en vanlig fylling på toppen. Hvis tannen er sterkt svekket, vil krone være det mest aktuelle alternativet. Dette innebærer at behandlingen samlet sett kan bli relativt kostbar. Noen rotbehandlede tenner vil med tiden endre farge. Tannlegen gir råd om hva som bør gjøres hvis du synes fargeforandringen er skjemmende.  

Sluttresultat  

Rotbehandling er ofte relativt komplisert, og sluttresultatet er i stor grad avhengig av hvordan tannroten er utformet fra naturens side. Det endelige resultatet etter rotbehandling kan ikke fastslås før etter en viss tid. Vanligvis følger tannlegen opp med kontroll etter ca. ett år. Du får da vite om resultatet er fullt ut tilfredsstillende, om du trenger ny etterkontroll eller om det er nødvendig med mer behandling.  

Husk

Spør alltid tannlegen hvis det er noe du vil vite mer om. De har også mulighet til å gi deg et kostnadsoverslag før behandlingen, og i de tilfellene det overstiger 5000kr skal dette gis.