Delprotese

Informasjon om delproteser, forskjellige typer, vedlikehold og renhold.

En delprotese kan erstatte én eller flere manglende tenner. Denne brosjyren forteller mer om delproteser.

Hva er en delprotese?

En delprotese, eller klammerprotese, er en avtakbar protese som kan erstatte manglende tenner. Til forskjell fra en helprotese, som erstatter alle tenner i en kjeve, er en delprotese til hjelp dersom du har en eller flere tenner i kjeven.. En slik protese kan være et rimelig alternativ til en bro eller andre typer tannerstatninger. At proteser er avtakbare, menes at de kan tas ut for rengjøring

Protesen festes ved hjelp av klammere (kroker/bøyler) på de gjenværende tennene i munnen. Klammerne ligger dels på tennenes tyggeflate for å hindre at protesen synker helt ned i underlaget i de tannløse partiene i kjeven, og dels rundt tennene for å hindre at protesen beveger seg og kommer ut av stilling.

For å skaffe plass for klammerne og hindre at du biter direkte på dem, er det vanlig at tannlegen sliper noe på festetennene dine. Det kan også være nødvendig å slipe på siden av tennene for at klammerne skal få bedre grep som kan holde protesen på plass. Slipingen begrenses til det minimale og fører ikke til smerter, økt risiko for tannråte eller annen skade.

Ved en avtakbar delprotese er det ekstra viktig å ta godt vare på egne tennene og protesen daglig, i tillegg kan det være behov for å bruke fluorskyll for å forebygge hull (karies). Hull skyldes bakteriebelegg på tennene, og kan forebygges ved god tannpuss/eller renhold. Det er derfor ekstra viktig når du har fått en delprotese å ha grundig daglig rengjøring, både av dine egne tenner og av protesen.

Forskjellige typer klammerproteser

Enkel trådklammerprotese

Den enkleste klammerprotesen består av protesetenner montert på plast (akryl) som ligger mot de tannløse partiene av kjeven. Den kan ha enkle klammere av ståltråd, som er med på å holde protesen fast. Denne typen brukes sjelden, hovedsakelig fordi den ofte kan føre til skader på tenner og bløtvev ved langvarig bruk. Den kan likevel brukes som en midlertidig løsning eller før overgang til helprotese.

Støpt protese

Et bedre alternativ er en støpt protese, vanligvis fremstilt i en kobolt-kromlegering. Også her er protesetennene festet til en base av akryl som igjen er festet til en støpte metall-del. Fordi kobolt-krom er et sterkt materiale, kan slike proteser lages ganske fine og like virkelige tenner. En støpt protese fremstilles slik at tenner og kjeveben får en mer gunstig belastning enn ved bruk av en trådklammerprotese.

Hvorfor er det viktig å bevare selv dårlige jeksler?

En delprotese vil sitte mye stødigere og medfører langt mindre påkjenning på kjevebenet hvis den festes til tenner både foran og bak det tannløse partiet. Dersom det ikke er mulig å bevare en jeksel som festetann bakerst, må protesen hvile på de bakerste delene av gommene. Og om protesen ikke har feste på andre tenner, de må kontrolleres og justeres hyppig etter hvert som kjevebenet svinner.

Vedlikehold

Klammerne kan etter en tid bli «slappe», slik at protesen ikke sitter fast lenger, da må tannlegen justere dem. Det anbefales ikke å forsøke å justere eller bøye på klammene selv, da dette kan medføre økt risiko for å skade protesen. Klammere kan etter en tid knekke også ved vanlig bruk. Da kan man kontakte tannlegen som hjelper deg å reparere delprotesen.  

Hva kan jeg selv gjøre?

Protesen må tas ut daglig for renhold. Tannlegen eller tannpleieren gir deg råd og instruksjon i hvordan du skal rengjøre tenner og protese på en god måte. Tennene der klammere sitter på har litt økt risiko for karies / tannråte. For å bevare de gjenværende tennene bør du pusse to ganger daglig med fluortannkrem. Protesen rengjøres med en protesebørste (eller tannbørste) og såpe.  

Hvis du sørger for god daglig rengjøring av tenner og protese, og regelmessig ettersyn hos tannlegen, kan du ha protesen i årevis. Uten oppfølging kan det oppstå komplikasjoner, og nytteverdien kan bli kortvarig.  

Dersom du har videre spørsmål kan du kontakte din lokale tannklinikk.