Tannvern

Norsk tannvern er en 100 år gammel organisasjon, som TkMidt tok over driften av i 2019.

Filter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Norsk forening for motarbeidelse av tannsykdommer, ble stiftet 1. juni 1911 i Kristiania.

I 1946 ble navnet endret til Norsk Tannvern, et navn som ble beholdt helt til foreningen ble oppløst i 2018.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMidt) tok i 2019 over informasjonsmateriellet som Norsk Tannvern hadde produsert. Målet er å ha fortsatt ha materiell fra Norsk Tannvern tilgjengelig, samt å produsere nytt materiell for å gi befolkningen god informasjon om munnhelse og tannhelsetjenester.

Historikk

Det var 165 innflytelsesrike personer som sto bak innbydelsen til dannelse av foreningen i 1911. Munnhelsetilstanden i befolkningen var svært dårlig på den tiden, og særlig barn og unge hadde dårlige tenner og ofte sterke smerter. Organisasjonen første år bar preg av en folkebevegelse hvor kampsakene var utbygging av skoletannpleie og bedre kosthold. Foreningen har dessuten i over 100 år gitt ut tidsskriftet Munnpleien.

Organisasjonen endret seg i takt med samfunnet. I årene 1940-60 var det fokus på konsekvens av sukker i maten.  Etter 1960 kom fluoralderen, og i nyere tid var foreningen opptatt av at hele befolkningen skal ha god munnhelse hele livet, og vedtok slagordet Tenner for livet.

Foreningens viktigste oppgave de siste årene var å fungere som en nasjonal koordinator og å utvikle materiell for tannhelsetjenesten og andre som arbeider med folkehelse. Spesielt har det vært viktig å lage informasjonsmateriell på mange ulike språk som kan brukes i tannhelsetjenesten. Norsk Tannvern arbeidet for god helse i befolkningen gjennom å bedre munnhelsen, og arrangerte blant annet seminarer regelmessig.

Norsk Tannvern i nyere tid og oppløsningen

Da Norsk Tannvern ble stiftet i 1911, var Den norske tannlegeforening (NTF) blant initiativtakerne, og formålet var todelt: å arbeide for opplysning om og forebyggelse av tannsykdommer, og for opprettelse av skoletannklinikker. I årene som fulgte har de to foreningene hatt ulike former for samarbeid om det forebyggende tannhelsearbeidet.

Norsk Tannvern var hele tiden en liten, frivillig organisasjon, som baserte sin drift på kontingenter og ulike bidrag. Helsedirektoratet, Den offentlige tannhelsetjenesten, Den norske tannlegeforening og Norsk Tannpleierforening var viktige samarbeidspartnere. Folkehelsearbeid koster, og det har gjennomgående vært bekymringer for økonomiske forhold.

Det var også hovedårsaken til at styret i Norsk Tannvern den 11. september 2018 vedtok å avvikle foreningen. Oppløsningen ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i november 2018.

Med det var en æra over. Norsk Tannvern var en viktig organisasjon i godt over 100 år. Selv om munnhelsen er betraktelig bedre nå enn den var da foreningen ble startet, er det fortsatt grupper som har mye dårligere munnhelse enn resten av befolkningen, og det er sosial ulikhet i munnhelse. Forebyggende og helsefremmende arbeid er en kontinuerlig prosess og etter oppløsningen av Norsk Tannvern er det nå opp til de andre aktørene i tannhelsetjenesten å videreføre det viktige arbeidet som Norsk Tannvern utførte i lang tid. God munnhelse er viktig for folkehelsen.  

TkMidt og veien videre

TkMidt tok over informasjonsmateriellet til Norsk Tannvern i 2019. Målet er å ha fortsatt ha materiell fra Norsk Tannvern tilgjengelig, samt å produsere nytt materiell for å gi befolkningen god informasjon om munnhelse og tannhelsetjenester.

TkMidt oversetter pasientinformasjon etter ønske. Vi tar en vurdering på hvilke språk som brukes mest i samfunnet, og hva befolkningen har behov for. Vi er derfor avhengig av tilbakemeldinger på språk som savnes. Og har du andre tilbakemeldinger, send gjerne dette til tannvern@tkmidt.no. Vi tar også imot bestillinger av brosjyrer, dette kan gjøres ved å sende e-post på antall og hvilke dere ønsker til tannvern@tkmidt.no.

Teksten er i hovedsak basert på kapitler i Fra tannlegekunst til helseprofesjon. Den norske tannlegeforening i 125 år (2009) og Reisen til Helseland. Norsk Tannvern i 100 år (2011).