Belastende hendelser i barndommen, oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne, HUNT4

En vond barndom varer livet ut og påvirker også munnhelsen.

Bakgrunn

Oral helse er en nøkkelindikator for generell helse, velvære og livskvalitet (WHO 2018). Generelt er tannhelsen god i den norske befolkningen, likevel er det grupper som faller utenfor og som ikke får eller søker nødvendig tannhelsehjelp. Personer med belastende barndomsopplevelser og personer med tannbehandlingsangst er blant disse.   Vi trenger mer kunnskap om sammenhengen mellom belastende barndomopplevelser og tannbehandlingsangst.

Formål

Målet med prosjektet er å fremme kunnskap av hvordan belastende barndomsopplevelser og tannbehandlingsangst har sammenheng med oral helse. Økt kunnskap om belastende barndomsopplevelser og tannbehandlingsangst som mulige risikofaktorer for nedsatt oral helse, kan gjøre det lettere for tannhelsepersonell å gjenkjenne sårbare pasienter og å tilpasse behandlingstilbudet deretter. Innsikt på dette feltet er et viktig grunnlag for helseplanlegging, kompetanseheving og etablering av målrettede tiltak.

Metoder

Studien er basert på materiale fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4, Ung HUNT4 og HUNT4 Tannhelse), samt opplysninger fra tannhelsejournal i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. Styrken i denne studien er tilgang til kliniske målinger for tannhelse og data fra et stort utvalg.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU
  • IKO UiO  Karolinska Institutet
  • Fylkestannlegene i Trøndelag
  • Agder fylkeskommuner

Publikasjoner

No items found.