BAR-ORAL og BAR-MEDS

Hva skjer med munnhelsa vår ved fedmekirurgi?
Magnus Strømmen
Forsker
Epost

Bakgrunn

‍Langtidseffektene av fedmekirurgi er ikke fullstendig kartlagt. Både kirurger og tannleger opplever at mange pasienter klager over vesentlig forverret munnhelse etter operasjonen. Omfanget av dette er ikke kjent, men flere fysiologiske effekter av operasjonene kan spille inn, slik som dårligere spyttsekresjon, redusert opptak av kalsium og behov for hyppigere måltider.

Formål

Formålet med BAR-ORAL er å kartlegge munnhelse før og etter fedmekirurgisk inngrep samt etablere informasjonsmateriell om munnhelse for både pasienter og helsepersonell. På sikt er det ønskelig å integrere munnhelse i et fedmekirurgisk behandlingsforløp.

Metoder

BAR-ORAL er forankret i en stor pågående studie (BAR-MEDS) hvis primærformål er å kartlegge endringer i legemiddelopptak etter fedmekirurgi. BAR-MEDS har også et munnhelsefokus og samler kliniske munnhelsedata samt selvrapporterte data om opplevd munnhelse fra pasientene opp til tre år etter fedmekirurgi.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • St. Olavs hospital
  • Støttet av Regionalt forskningsfond, Trøndelag
No items found.