BAR-ORAL og BAR-MEDS

Hva skjer med munnhelsa vår ved fedmekirurgi?

Bakgrunn

I oppfølgingen av pasienter etter fedmekirurgi opplever klinikere ved sykehusene at mange pasienter klager over dårlig tannstatus. Spesielt én kommentar går igjen et par år etter operasjonen: Mange har opplevd at tennene blir porøse og brekker.

Vi har lite å støtte oss til for å si om det faktisk er en sammenheng mellom denne typen kirurgi og munnhelse. Tannlege er ikke del av det tverrfaglige teamet som følger opp pasientene. Mange kan dessuten ha hatt dårlig munnhelse allerede før de gjennomgikkoperasjonen. Og det er gjort lite forskning på temaet.

Det er gode grunner til å undersøke dette nærmere. Vi vet fra tidligere at fedmekirurgi har systemiske effekter. Med det menes at operasjonen ikke bare påvirker fettvevet, men har konsekvenser for en rekke organsystemer i kroppen. Noen slike effekter er utilsiktede.Spesielt to faktorer tenker vi kan ha betydning for tennenes del for de fedmeopererte: pH i munnhulen og inflammasjon (betennelse) i tannkjøttet.

pH

Lav pH i munnhulen over tid gir syreskader (tap av tannsubstans) og økt risiko for karies (hull). Flere forhold tilsier at syreskader kan bli et problem etter operasjonen.

  • Måltidsfrekvens: pH faller som følge av inntak av mat og drikke. Den høyemåltidsfrekvensen etter operasjonen (små, men hyppigere måltider) gjør at de pH-nøytrale periodene mellom måltidene blir for korte til å vedlikeholde tannemaljen.
  • Drikke: Både valg av drikkevarer og drikkemønster utgjør et potensielt problem da mange smådrikker gjennom dagene for å få i seg tilstrekkelig væske og velger andre produkter enn vann. Mange produkter – både brus, energidrikker og smakstilsatt vann (uavhengig av kullsyre) – har skadelig lav pH for tennene.
  • Spyttsekresjon: Munnens forsvar for slike syreangrep ligger i spyttet som både nøytraliserer munnhulen og tilfører mineraler som styrker tannemaljen. Vi er usikre på hvordan fedmekirurgi påvirker spyttproduksjonen.
  • Halsbrann: Enkelte pasienter får problemer med halsbrann etter operasjonen, som i praksis er magesyre på avveie opp spiserøret. Dette kan også svekke tennene.

Inflammasjon

Fettvev skiller ut stoffer i blodet som kan bidra til en generell betennelsestilstand (inflammasjon) i kroppen. Slik betennelse virker å være nøkkelen til å forstå årsakssammenhengen mellom fedme og flere alvorlige sykdommer. Pasienter med fedme er mer utsatt for periodontitt som er en kronisk betennelse i tannkjøttet. Dette frykter vi kan bidra til å øke den totale betennelsesbelastningen i kroppen og slik øke risiko for andre sykdommer. For munnhelsens del kan ubehandlet periodontitt føre til tap av tannfeste og at tenner faller ut.

Prosjekter

BAR-ORAL

BAR-ORAL er en observasjonsstudie som er planlagt startet høsten 2023 som kartleggermunnhelsen hos pasienter som skal gjennomgå fedmebehandling. Pasientene skal da følges med gjentatte undersøkelser i flere år etter behandlingen. Undersøkelsene utføres av tannlege eller tannpleier enten ved sykehus eller i en samarbeidende offentlig tannklinikk, men vi samler også inn data om selvopplevd munnhelse basert på spørreskjema. Mer konkret forsøker studien å gi svar på:

  • Hvordan er munnhelsen hos pasienter som søker fedmebehandling sammenlignet med befolkningen ellers?
  • Øker risiko for munnhelseproblemer hos pasienter som gjennomgår fedmekirurgi?
  • Varierer risiko for munnhelseproblemer avhengig av hvilken fedmekirurgisk prosedyre pasienten gjennomgår?
  • Hva er kostnadene for å behandle – og kostnadene ved ikke å behandle – pasientenes munnhelseproblemer?

De som deltar i studien vil på bakgrunn av undersøkelsene få individuelle tilbakemeldinger om sin munnhelse og eventuelle forhold som bør behandles av egen tannlege/tannpleier.

BAR-TEETH

Hva karakteriserer dårlig munnhelse hos tidligere fedmeopererte? Dette undersøker vi i studien BAR-TEETH som startet i 2022. Vi henvender oss her utelukkende til pasienter som selv opplever at munnhelsen er dårlig. Et slikt skjevt utvalg pasienter vil ikke gi resultater som er representative for pasienter som gjennomgår fedmekirurgi, men de kan peke på hva som fra pasientens ståsted oppleves som relevant å kartlegge når man skal undersøker munnhelsen i denne gruppen. Slik er prosjektet en forstudie til BAR-ORAL og resultatene vil bli brukt til å bestemme hvilke spørsmål som skal være med i spørreskjemaet. BAR-TEETHer basert på pasientintervju og kopi av tannlegejournal.

Resultater

Det er ennå ikke publisert resultater fra disse prosjektene.

Samarbeidende institusjoner

  • St. Olavs hospital
  • Fylkestannlegen i Trøndelag

Ekstern finansiering

Støttet av Regionalt forskningsfond, Trøndelag

Publikasjoner

No items found.