Slimhinnelesjoner og orale effekter av snus

Hvordan påvirker snus munnhelsen din?

Bakgrunn

Det finnes få epidemiologiske studier på slimhinnelesjoner og tilsvarende få studier som belyser effekten av snus på slimhinner, dette på tross av at bruken av snus øker kraftig i Skandinavia.

Formål

Vi vil kartlegge forekomsten av slimhinnelesjoner, hvilke effekter snus har på munnhelse og om bakteriefloraen i munnhulen endres av snus.

Metoder

Vi vil bruke innsamlede data i HUNT4 Tannhelse. I HUNT4 Tannhelse ble munnhulen grundig undersøkt og slimhinnelesjoner ble registret for nesten 5000 deltakere. I HUNT4 ble det også tatt spyttprøver egnet for kartlegging av bakteriefloraen i spytt, og selvrapportert bruk av snus.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU,  INB
  • St. Olavs hospital
  • NIOM
  • FHI

Publikasjoner

No items found.