Slimhinnelesjoner og orale effekter av snus

Hvordan påvirker snus munnhelsen din?
Thomas Richard Klimowicz
Tannlege / Stipendiat

Bakgrunn

Det finnes få epidemiologiske studier på slimhinnelesjoner og tilsvarende få studier som belyser effekten av snus på slimhinner, dette på tross av at bruken av snus øker kraftig i Skandinavia.

Formål

Vi vil kartlegge forekomsten av slimhinnelesjoner, hvilke effekter snus har på munnhelse og om bakteriefloraen i munnhulen endres av snus.

Metoder

Vi vil bruke innsamlede data i HUNT4 Tannhelse. I HUNT4 Tannhelse ble munnhulen grundig undersøkt og slimhinnelesjoner ble registret for nesten 5000 deltakere. I HUNT4 ble det også tatt spyttprøver egnet for kartlegging av bakteriefloraen i spytt, og selvrapportert bruk av snus.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU,  INB
  • St. Olavs hospital
  • NIOM
  • FHI

Publikasjoner

No items found.