#Care4YoungTeeth<3

Hvordan kan vi støtte og motivere ungdom til å ta best mulig vare på tennene sine?

Bakgrunn

Selv om tannhelsa i Norge har blitt klart bedre, har fortsatt mange ungdommer erfaring med karies.  Ungdomsårene er en sårbar periode for kariesutvikling. Hvis vi klarer å bedre ungdommenes munnhelse, kan vi forebygge karies og redusere behovet for omfattende behandling. I et livsløpsperspektiv er dette helsefremmende og kostnadsbesparende for det enkelte individ, og dermed kostnadssparende for samfunnet.

Formål

Vi skal utvikle nye løsninger for å støtte og motivere ungdommer til gode tann- og munnhelsevaner. Nye løsninger kan være for eksempel tannhelseprodukter, digitale informasjons- og kommunikasjonsverktøy, og andre eller flere kontaktpunkter med ungdommen der tannhelse er i fokus.

Metoder

De nye løsningene skal utvikles i samskapende aktiviteter der ungdommene selv, tannhelsepersonell, produktdesignere, tjenestedesignere og forskere deltar. Tannhelsedata fra UNG-HUNT4 og fra den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag gir et viktig kunnskapsgrunnlag i prosjektet.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

 • SINTEF Digital
 • NTNU
 • Karolinska Institutet
 • University of Sheffield
 • Fylkestannlegen i Trøndelag
 • Forandringsfabrikken
 • Ablemagic
 • Orkla Industrier
 • Universitetet i Tromsø
 • TkVest
 • Støttet av Norges forskningsråd

Publikasjoner

No items found.