Cøliaki og tannhelse i HUNT4

Kan cøliaki påvirke munnhelsen din?

Bakgrunn

Tannhelse hos cøliakipasienter er dårlig kartlagt, det er gjennomført få og små studier og vi vet derfor lite om sykdommen påvirker pasientenes tannhelse.

I HUNT4 er det samlet omfattende data med hensyn på forekomst av cøliaki og tannhelse og dette gir oss mulighet til å undersøke om sykdommen medfører tannhelserelaterte problemer.

Formål

Vi vil kartlegge om cøliakipasienter har et større behandlingsbehov enn andre uten cøliaki og om det er områder innen oral helse som er mer utsatt enn andre. Hvis dette er tilfellet må årsakene til dette identifiseres og tiltak for å forebygge tannhelserelaterte problemer etableres.

Metoder

Alle voksne deltakere i HUNT4 blir screenet for cøliaki med en blodprøvetest. Symptomer, samsykelighet, mangeltilstander og miljømessige, livsstilsrelaterte og genetiske risikofaktorer ved cøliaki skal kartlegges.

En andel deltakere fra HUNT4 Tannhelse har cøliaki og for disse foreligger et komplett datasett med tannhelsedata. For cøliakipasienter uten komplett tannhelseundersøkelse er det tatt OPG, spyttprøver for sekresjonsrate og for analyse av biomarkører og oralt mikrobiom, samt at spørreskjema for tannhelse fra HUNT4 blir besvart. Ernæring kartlegges også.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU
  • HUNT Forskningssenter
  • UiT
  • UiO
  • Sykehuset i Levanger
  • Levanger Tannklinikk

Publikasjoner

No items found.