TRIP tann: Mors vitamin D-status i svangerskapet og senere munn- og tannhelse hos barnet

Har vitamin D hos mor betydning for barnas tannhelse?

Bakgrunn

Vitamin D er viktig for både mor og barn under et svangerskap for å sikre god helse og utvikling. Vi vet ikke så mye om hvordan vitamin D i svangerskapet påvirker barnas tenner og munnhelse.

TRIP-Tann inngår som en delstudie i en tidligere randomisert klinisk studie (TRIP-studien), som ble gjennomført ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU fra 2007-2009. Friske, gravide kvinner fra Stavanger og Trondheim deltok i studien, for å finne ut om trening i svangerskapet kan forebygge og/eller behandle svangerskapsrelatert sykdom (https://www.ntnu.no/ism/trip). De 855 kvinnene som deltok gjennomførte omfattende testing og kartlegging i svangerskapsuke 18-22 og 32-36, og 3 måneder etter fødsel.  TRIP Tann har invitert  mødre og barn til en ny studie med fokus på tenner og munnhelse for å finne ut mer om dette.

Formål

Studere sammenhenger mellom mors vitamin D nivå i svangerskapet og forekomst av karies og emaljedefekter hos barna ved 7-9-årsalder.

Metoder

Prosjektet er en delstudie i TRIP- studien, utført ved NTNU (2007-2009). Data for mødre er fra TRIP-studien, mens data for barna er fra klinisk tannhelseundersøkelse utført i 2016-2017 og fra spørreskjema. Det er også innehentet spyttprøver for analyser av biomarkører. Totalt har vi data fra 176 mødre og barn.

Samarbeidende institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU
  • University of Groningen NL
  • TNO Leiden NL

Publikasjoner

Systematic assessment of salivary inflammatory markers and dental caries in children: an exploratory study
Acta Odontologica Scandinavica
Maternal vitamin D status in pregnancy and molar incisor hypomineralisation and hypomineralised second primary molars in the offspring at 7–9 years of age: a longitudinal study
European Archives of Paediatric Dentistry